statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

12 verdener på NORSK

De 12 verdener det her er snakk om, finnes overalt. Problemet er at man er vandt til å se bare en. Det er ensidigheter som skaper krig, derfor er det viktig å bli oppmerksomme på at det er andre. 12 heten er klassisk urgammelt og derfor et udødelig tema, som kan presenteres i stadig nye former. En moderne opphavsfremstilling er å finne på Tysk fra 1914. Sammen med litteraturhenvisninger vises:

Den engelskspråklige siden har lenker, videosnutter, og litteraturhenvisninger:

Lenken:

viser et språkprosjekt som er i utvikling og vil vise de 12×7 verdensanskuelsene og stemningene i begrepskategorier. I 2014 kom idéen til dette, og tenker en utvikling av møteplasser ved suksessivt å arbeide seg inn i alle begrepene til en allmennforståelse. Fra 2022 har det blitt gjennomført ukentlige begrepsdiskusjoner/samtaler som det er mulig å delta i. Kosmonymia vil utgi trykksaker, ordbøker og spillkort (kortstokker). Fra høsten 2023 ble det trykket opp kortstokkstokken «forspill». Den neste er på vei.

De 12 verdensanskuelse presentert i en sirkel. Navnene på noen av anskuelsene kan avvike fra den første tyske orginale navnsettingen. Etterhvert som de 12 blir lenket til hvert sitt område på denne siden, vil også den norske navnbruken bli gjort rede for:

Materialisme

Objektivisme              Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

Disse tolv verdensanskuelsene er her stillt opp som en klokkeskive. Det kan like gjerne være som Zoodiaken eller månedene i året. Øverst er kl.12 eller om man vil; Juli måned. Nederst kl.6 eller Januar. Materialisme og Spiritualisme er motsetninger til hverandre, slik vi forestiller motsetningen mellom måneder i året. Følger vi kretsen er diameteren motsetningen mellom hvert par.

Til de 12 verdensanskuelsene er det 7 bestemmelser/stemninger med hvert sitt uttrykk. Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk – Transcendentalisme – Okkultisme. Vi ender da med 12 x 7 verdensanskuelsesnyanser som utgjør hvert sitt begrep.

Er språkprosjektet som forklarer hele det språklige og begrepsmessige sammenhengen utgjør 84 begreper.

De følger 3 betoninger som viser hvordan ord blir konkludert (tydet); Naturalisme – Teisme – Intuisme. I alt viser dette hvordan begrep og ord er forskjellige, men at begreper kan strekkes; vi får drøssevis av synonymer (ensbetydende ord) inne i hvert begrep.