Arrangement/Bestilling

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Objektvisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Verden

St

www.statendetermeg.no

www.statendetermeg.no

Arrangement/Bestilling

foredrag, seminar, arrangement

maleri bilde image utstilling galleri atelier nonfigurativ figuråndelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi psykiatri materialismus  Sensualismus  Phänomenalismus  Realismus Dynamismus Monadismus Spiritualismus Pneumatismus Psychismus Idealismus   Rationalismus Mathematismus  Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme  Spiritualisme Pneumatisme Pskyisme Idealisme Rasjonalisme Mattematisme Antroposentrisme Konseptualisme Anthropomorphism Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis kunstner
Antropomorf 50x70 cm


8.september 2017:

Mens valgoppstyret pågår for mange, tilbyr jeg et seminar i morgen om de 12 verdensanskuelsene. Så dette er en påminning ifra en tidligere utposting.
Vil si at jeg regner det som en begivenhet uansett hvor mange som måtte komme, da jeg helt til det siste har tenkt ut hvordan vi lettest kan skaffe en oversikt over verdensanskuelsene.
Det er viktig å være klar over hva slags vinkling, hva slags briller vi setter på oss når vi betrakter verden, og alt som er rundt oss. Vi vekkes vanligvis opp når vi møter andres synspunkter, og mange ganger tar det veldig lang tid før vi egentlig skjønner og begriper hva som de andre egentlig sier.
Seminariet går bakenom valginnspurten i helgen, men det utelukker ikke at du kan få klarere begreper om hvilke meninger som egentlig er, eller hva som diskuteres?
Tematikken er over 100 år gammel, men da den først dukket opp, ble den forstyrret av 1. verdenskrig, og alt hva den krigen førte til senere av polariseringer i menneskeheten. Det er ytterst få som har arbeidet med denne helheten siden.
Muligheten består nå ad filosofisk vei å nå til innsikten om disse 12. Jeg tør påstå at dette ikke er gjort i Norge før, og er derfor en begivenhet.
Josefinegate 12, nær Bislett. Lørdag 9.september kl. 11 -16
entré 200/100,-
Hjertlig velkommen!

http://www.oslogruppen.no/Program.html

verdensanskuelse  josefinegt 12 oslogruppen
Bestillinger


12 verdensansikter.
 
Heldagseminar
på 4-6 timer
antall opptil 30. personer
kr. 6000 + reise/innlosjering12 verdensansikter
1 foredrag 

varighet 1- 1 1/2 time til spørsmål og kommentarer.
Pris avtales individuelt for hvert sted,
når og hvilken sammenheng.
Tavle/ opphengstavle.Dette er et allment tema som vedrører alle.
Lenkene nedenfor tar for seg ett og ett som en introdusksjon.
I foredrag og seminar tilpasses språkbruken til deltagerne.

Materialisme
Objektivisme                Sensualisme
 Rasjonalisme                               Fenomenalisme
Idealisme       <                                         Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme Teaterforestilling;
"Det norske selskab" bestilles etter avtale.
Skuespillet fremføres av 6-10 personer og det skal være et "kaffehus",
hvor publikum sitter ved ulike bord sammen med skuespillerne.
Stykket varer i 45 minutter.
Maleriutstilling
avtales enkeltvis, avhengig av forholdene og
hvilken helhet det inngår i.

Jeg er kunstmaler og har bilder til salgsDebatt.

På denne hjemmesiden vil mange temaer bli berørt.
Jeg kan bidra med innlegg og møteledelse.


Arrangement-kunngjøring

Lørdag 11/3-2017 Kl. 11 - 15: Seminar med Nils P Waage og Torger Jacobsen
“Frihet, Likhet og Brorskap i politikk og samfunn. Borgerlønn, et utviklingsprosjekt. Hvor befinner tregreningen seg mellom borgerlønn og bærekraft?”
Samtale med innlegg.  Entré: kr. 30 til forfriskninger.

JOSEFINES GT.12,  nær Bislet
http://www.oslogruppen.no/Program.html
http://www.statendetermeg.no/Lenker.html
http://www.statendetermeg.no/Trefoldighet.html

   


www.statendetermeg.no
Kontakt


Arrangement/Bestilling

Lenker utad


www.12Worldview.com

12 Worldview
12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser


Statendetermeg.no

Trefoldighet
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv

Andre henvendelser via
Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner
Torger Jacobsen
Filosofisk allmenningEgen hjemmeside:

Maleriet

TorgerJacobsen.no
Staten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse  snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borger valgordning kunst12verdensansikter
Materialisme
Objektvisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Teater
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  aktUrspråket

Egen hjemmeside Maleriet

Statendetermeg.no