Fenomenalisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeUniversaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg
12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no
Fenomenalisme


idealisme  essensialisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet ligne
Brillene som ser..


Tilsynekomsten

Fenomenalismen skal ikke forveksles med fenomenologi.

Læren om fenomener forteller oss om hva som er et fenomen.

Det fenomenale viser hvordan fenomenene blir iøyefallende.


idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
I religiøs term er det fenomenale "åpenbaring".


idealisme privatisme  spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
I vitenskap er det  "tilsynekomst".privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
I politikk heter det "offentlighet".

Hvordan en fenomenalisme oppstår som en ren verdensanskuelse
fra en bevegelse etter en vurdering av selve eksistensspørsmålet /se realisme)
beskriver Rudolf Steiner slik (fritt oversatt):
" Ja, jeg holder meg til den verden som omgir seg rundt meg.
Jeg sier dermed ikke at det gir meg rett til
å kalle det for den egentlig virkelige
verden.

Jeg vet bare om verden, og at den virker på meg .
Jeg har derfor altså ikke rett til å si noe mer.


Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 


Det er en forskjell på den verden som omhyller oss,
å si at den er den virkelige,
enn å si:
fra denne verden kan jeg ikke tale,

mens jeg egentlig er klar over at
verden slik den virker på meg,
skjer gjennom  farger og toner osv.

Bare da som et skaperprinsipp,
finner det sted noe i mitt sinn,
i visse prosesser som blir synlig for meg,
farger som spiller i mitt øre,
prosesser som viser meg som toner osv.
 
 
idealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamikk realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig  lignelse

Det er denne tilværelsen som er den sanne.
Det er en verden av fenomener,
og  fenomenalisme,
er den verdensutsikten/ verdensanskuelsen,
som vi her får "


...


Synlige bilder med tekst:
idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Fenomenalisme - Det synlige - utseende - idé - teori
idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomen sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Lysfenomener er fenomenaleidealisme privatisme essens spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Siktbar:  I all offentlighet  60- tallet

nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                       sparsha
avidya      <                                           vedana 
jaramarana                                       trishna
       jati                 upadana
    bhava
Sparsha: Berøring med tilværlsen - en av 12 skjebnekrefter i østens visdom
privatisme spirituell  dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Tall apokalypse = tilsynekomst av tallidealisme privatisme essensialisme spirituell monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Tilsynekomsten av den doble regnbuen

En start 25. februar 2017

www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv
12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeTeatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

KonantfrihetUrspråket12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Statendetermeg.no