Hensikt

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

ArbeidFerdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

www.statendetermeg.no
www.statendetermeg.no
statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse  snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Prologen
Temaer
(Tema side) redigert 2. april 2017

signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition  verdenanskuelse  fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader  resurs departementet spirituell  idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirituell psykologi
Folkestyrets grunnstener


Temaene blir listet opp nedenfor ettersom hvilken samfunnsgren de tilhører.
Det kan fort bli noen overlappingen, ettersom samfunnsgrenene er sammenvevde. Hensikten er allikevel å kunne skille mellom etatliv, åndsliv og næringsliv.Tekstene er sålangt skrevet og planlagt av administratoren (tj).
Hjemmesiden inviterer også andre til å skrive

Tekster legges av og til ut på sosiale medier.
 


Ulike tekster taes altså gjerne imot.

Initialer brukes på den som bidrar.

Redigeringsdato = (red..)signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition  verdenanskuelse  fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader  resurs departementet spirituell  idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psyko
For alle som kan stamme ifra Hårfagre


TemaplanEtatlivet
Likhet - Samtaleprinsippet

Etat

Lovgivende - Dømmende - Utøvende
Idéene forut for: Det sosialt tregrenede samfunn (I stats- nærings- og åndsliv)
Eksistenslønn En type borgerlønn
Forsvar (Ytre utøvende) og dens vilje
Handelskrati og sosialdemokrati-De materialistiske styresett
Jubelår som ikke finnes mere
Konstitusjon, valg, 70 politiske partier, statestikkens juks
Pliktår - Samfunnstjeneste
Politi (Indre utøvende) ordenssans

Privatpraktiserende advokater,
Er det en selvfølge?

Prologen

Stortingspolitikers lønn, mal for lønnsdannelse i samfunnet

Temaer (Tema side)- inneværende side
Trefoldighet (Tregrening) Frihet-Likhet-Solidaritet

Næringslivet
Brorskap - Avtaleprinsippet
Produsent - Handel - Forbruker
Ferdsel og veiskilting

Likeverd før avtaleinngåelse


Soldagen og dens åpningstider

Støyukulturen

Søppelreklame

Åndslivet
Frihet - Enetaleprinsippet
       Kunst - Vitenskap - Religion
Antropomorfisme (Det som ligner mennesket og dets tilblivelse)

Arbeid;
Etat Nav i feil sektor. Jobb=Stivelse (sukkerklump)

Fagforbund et problem at det er et Lo?

Filosofi Vitenskapelighet Forskningg
Frihet; Hva er det?
Historieforfalskningen
Innovasjon (oppfinnere i garasjen) og husmødre

Lenket-nettsamarbeid
Lokale Vel som nye småkommuner
Medias tvangsituasjon
Moral og dyder-Umoral og laster
Natur-Medisin-Terapi
Oslo S og sitt fornødende
Pedagogisk prinsipp

Skole og selvforvaltning

Teater

Treenighet (Fader-sønn-Hellige Ånd)
Trikotomi (ånd-sjel-legeme)


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Universaliene


 
Frihet, likhet og solidaritet
Liberté, égalité, fraternité ou la mort

Det bærekraftige eller undergang?

  www.statendetermeg.no
Kontakt
PrivatArrangement/Bestilling

Lenker utad

www.12Worldview.com

12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 VerdensanskuelserStatendetermeg.no

Trefoldighet
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Andre henvendelser via
Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner
Torger Jacobsen

Egen hjemmeside:
Maleriet

TorgerJacobsen.no
Staten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse  snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borger valgordning kunst

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Sensualisme


Teater

Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt


UrspråketEgen hjemmeside Maleriet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no