Idealisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet

TemaerPrologen


Teater


Trefoldighet

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no
Idealisme
Tekst 1.april 2017: se lenger ned under ved bildet av klokken

monadisme idealer dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet ligne
Idealisme 15.mars 2017;                   Slik verden sees
ifra det realistiske standpunktet,
har verden ikke noe som driver seg fremover.
Realismen forteller hvordan verdenssituasjonen er,
eller rent deskriptivt hvordan eksistensen omgir oss.

Idealisme er det motsatte av realisme.
Den er himmelvendt, normativ, og har bevissthet om perfekte forhold.
Den lager modeller for hvordan vi skal leve i lovs form,
 dens ønsker uttales som om himmelen talte.
Politikk, religion, frivillighet er eksempler på motivasjoner
til å gjøre forandringer. Om det fører til det bedre eller værre,
er ikke
gitt på forhånd .
De store kulturinisjatorene, folkeførene, pioneerene gjennom historien,
har via den idealistiske kraft, grunnlagt det som er verden idag.
Men også terrorister og ødeleggere, har satt sine spor, i den samlede livs boken.

Veien fra idealisme til realisme via materialisme.
Materialisme
Signalisme                         Sensualisme
 Rasjonalisme                                     Fenomenalisme
Idealisme                                                                   Realisme
1) Vi kan f.eks se på et produkt som først har en idé som det vil iverksette.
2) Rasjonalismen vurderer nytteaspektet; er det praktisk?
3) Signalismen regner ut konsekvensene.
4) Materialismen skaffer råstoffet.
5) Sensualismen utforsker produktets kvalitet.
6 Fenomenalismen lar produktet komme tilsyne.
7 Realismen har produktet som en etablert bestandel i verden.
Den samme prosess følger frøet om våren til fruktens innhøstning om høsten.


Jeg velger meg April!


Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson
Veien fra idealisme til realisme via spiritualismen.
1) Idealisme er en idéell størrelse,- den er underbevisst
2) Privatisme knytter idealene til seg, og blir storsinn
3) Essensialisme lever idealene sammen med andre
4) Spiritualismen har idealene i kreativiteten.
5) Monadismen gjør personlighet av ideal
6) Dynamismen rekonstruerer idealene, tvilsetter dem.
7) Realismen erkjenner idealene, som åndsvitenskap, og blir overbevissthet
Idealisme                                                              Realisme 
Privatisme                                              Dynamisme
Essensialisme                    Monadisme  
 Spiritualisme 

Idealismen tar utgangspunkt i at det finnes ideelle motiver i tilværelsen, i verden.
Verden har noe i seg som den ikke har oppnådd.
Derfor finnes det behov for å forandre verden etter ideelle målsettinger.

 
Religion er et  dydsaspekt ved idealismen;
respekt, ærefrykt for at det finnes noe større, høyere, ja himmelsk.

idealisme iderike privatisme essensialisme spirituell logi dynamisme realisme fenomen sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Idealisten vil si til materialisten,
at den verden som viser seg som materiell,
er tom for mening og innhold,
og slik sett står stille.

Hvis ikke noe i tilværelsen har tendenser til fremdrift og forandring,
hva skal vi som mennesker gjøre her da?

Derfor må det ligge en idémessig motivasjon til grunn,
at verden kan bli et bedre sted å bo, og å bevege seg i.


idealisme  ideelle monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Idealisme- bildegalleri :privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

ideer idealisme privatisme  spirituell monadologi fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
Idealisme blandt 11 andre 12verdensansikter


 
 
idealisme ide ideene privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamikk realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig  lignelse

idealisme idemessig  privatisme essensialisme spirituell logi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelseidealisme idebanker privatisme essens spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konsept Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Dialektikkens farnama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                     sparsha
avidya   <                                       >    vedana
jaramarana                                      trishna
       jati                 upadana
    bhava
Avidya: uvitenhet - en av 12 skjebnekrefter i østens visdom


isme ideverdener spirituell  dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Jeg velger meg april!
Er man idealistisk nok, burde selvfølgelig nyttårsdagen flyttes til 1. april.
I stedet har jeg narret en til å tro at det var en sjøløve ute på gata,
ved å peke ut av et vindu i Oslo...


Det “Bjørnsonske” ved å velge seg april, er som det ellers sies i diktet;
“ Dog fred er ei det bedste, men at det er noget man vil!”

Hva og hvorfor skulle noe være bedre enn fred eller kjærlighet?

   
Når månedene blir trukket inn her, og i dette tilfelle er april,
viser det til at verden er dynamisk, at den ikke står stille!

At noe må oppnås på nytt, og på nytt.

Hadde f.eks det gamle året sluttet i mars; da kunne en si at året sluttet
med fred og fordragelighet. Ja, si at det året som lå bak, endte med det største;
ja, kjærlighet! Vi kunne f.eks avskaffet nyttårsrakettene,
som i sin essens er en ren overtro.
Nattehimmelen er jo nå ikke så mørk som i desember/januar, og derfor ikke så skremmende.
Våre medskapninger, dyrene og rakett-skadde mennesker,
kunne alle hatt del i kjærligheten og i freden.


Argumentene for å flytte 1. nyttårsdag til 1. april er mange.

F.eks kunne skoleåret også ha begynt da?
Alle tentamener og eksamener, kunne ha blitt avsluttet som innendørsaktivitet
i omsorg ovenfor den kunnskap som var lært bort.
I stedet for å sitte inne i de fineste dagene i mai og juni,
og  frarøve ungdommen sunnhet, sol, varme og  oppdagelestrang  ute,
ja, utendørs for ny lærdom? Kunne man avskaffe det skadelige,
kostbare og forkvaklede fyllerøret, som er knyttet til skoleavslutningen i russetiden.
Den norske skolen kunne blitt god!
I mai og juni kunne ungdommen forberedt seg på en helsemessig sommer
med interesse for friluftsliv, industri- besøk, mange ulike dyrkingsmetoder med  pleie osv...
Da kunne f.eks den lange sommerferien blitt kuttet ned,
og ha mere målrettet interesse for sommer-prosesser,
Skole og seminarvirksomhet i fjellvandring og sjøliv?
Er det ikke på tide i denne data-overdrevne alderen, å få fokuset bort ifra ipad?

    I det hele tatt, er det naturstridig ikke å la 1. april være den 1. dagen i et nytt år!
Det er også bedre å si at det nye liv tar til idag.

Påsken med sin død og oppstandelse gir også den religiøse begrunnelsen for dette!

 
Tilbake til Bjørnson:
Hva er så berettigelsen i at; Dog fred er ei det bedste, men at det er noget man vil?
Som nevnt står altså ingenting stille, ei heller freden i årsløpet.
Idealistens mål er jo at det oppnås noe som ikke var der ifra før.

På et vis må en begynne på nytt. Verden skal og bør forandres i følge idealisten.
Idealer er jo man strekker seg etter. Og for det, må en jo ha en vilje!
For det dennesidige, er det politikeren som må handle,
for det hinsidige er det den religiøse. Til høsten viser det seg for det politiske
i offentligheten, for det religiøse i apokalypsen (i åpenbaringen).


Idealisten ønsker å forandre tilværelsen.


Derfor er det så viktig med at man vil noe.


Bjørnson ble forøvrig først ufrivillig tildelt April, som den siste av forfatterne
som fikk utdelt en måned hver, om å  dikte.
Fordi Bjørnson nettopp gjorde til sin egen vilje, er diktet blitt stående for ettertiden!
redigert Idealisme 1. april 2017
www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
NæringslivTeatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Personlige meninger

KonantfrihetUrspråket12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no