Solon og Kapitalisme


Går vi imot en ny autoritetsavhengighet?www.statendetermeg.no

Lenk til ulike politiske partiers sine forhold til verdensanskuelser og andre politiske innfallsvinkler.
Venstre Høyre Kr.f Sp  Ap,Rødt
SV Frp  MDG Hjemmesitterne Borgerlønn Realitet Solidaritet

Departementer

Hummer og kanari
Psykologi
Borgerlønn
Direkte demokrati
Politkk
Individualisme
Skolen
Kollektivt
Scenario
Stunt
Frittalende
Verdidebatt
Entreprenørskap

Mathematismus        
Phänomenalismus
Monadismus
Psychismus


opp til tops!

v statendetermeg.no

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

statendetermeg.no


Ny valgordning


valg kunst Torger Jacobsen

Lenk til ulike politiske partiers sine forhold til verdensanskuelser og andre politiske innfallsvinkler.
Venstre Høyre Kr.f Sp  Ap,Rødt
SV Frp  MDG Hjemmesitterne Borgerlønn Realitet Solidaritet

Ny valgordning og partimonogamister

Diktaturet ble skapt gjennom de partimonogame i 1884.
Det er en naturlig egoisme at politikeren som er havnet i et parti, selvfølgelig bare satser på dette ene, og vil at velgerne bare skal stemme på seg.

Flertallsdiktaturet er oftest svært tyrranisk imot mindretallet, og viser liten respekt for andres likeverd. Tar vi med hjemmesitterne, blir det også vanskelig å forstå at noe flertall overhodet finnes, og at vi egentlig lever i noe demokrati. Derfor burde man gjøre noe med valgordningen.

De fleste stemmeberettigede er ikke partimonogame, slik som politikerne, og skifter gjerne favoritter; hvem de i år vil stemme på. Det er sunnt fordi politikere holder ikke hva de lover, eller går trøtte. Det er ikke berettiget å sitte bare ved makten hvis en egentlig ikke kjemper for noen sak. Lever man på gammel utgått idéologi, har historien vist at det er katastrofalt.

Stemmeberettigede, både av høy og lav rang skifter, og er gjerne utro mot bare ett parti. Eller dyrker det i smug. Mange syntes det er plagsomt å skulle bli presset til å stemme på det ene, og etterpå skulle forsvare det. Derfor har man hemmelige valg.

Jeg er nesten sikker på at mange av hjemmesitterne, er det på trass, at ordningen om å bli presset til troskap mot det ene, lammer interessen. Ja det er liksom som man må opp til eksamen.

Derfor bør det være lov til å stemme på flere partier samtidig! Noe som selvfølgelig medfører mindre forutsigbarhet på valgdagsmålingen og mere arbeid rundt opptellingen. Hva en vinner er at sakene kommer mere i fokus, fremfor makthaverne, og at velgerne forholder seg mere kreativt, ja levende! I stedet for idéologi, ser vi mere praktisk på utfordringene, og fokuser på hva landet trenger å gjøre de neste 4 årene, - saksorientert. Er idéologi viktig, stemmer man selvfølgelig også på de partiene som har grunnsyn.

I dag har vi i Norge en todelt blokkdannelse, mens en uttalt tredeling i politisk fargefordeling. Det grønne fargespekteret har i løpet av de siste 40 årene kjempet om innflytelse, men har måttet klamre seg mot enten blått eller rødt. Befolkningen har også blitt en slags 2/3 samfunn hvor 1/3 faller utenfor “systemet”. Kan man nå få til en valgordning som gir et mere adekvat demokrati?

Dersom alle kan avgi 3 stemmer og ikke bare 1 stemme, vil f.eks de grønne partiene kunne målbære folkets miljøengasjement. De røde vil se hvor sterkt sosialismen står, mens de blå vil kunne måle både konservatisme og liberalisme. Dersom det grønne representerer mer det anarkistiske, vil oppslutningen om enkeltsakene som partiene representer, forsterke relasjonene mellom individualistene og dermed skape felleskap og samfunnsholdninger.

Alle partiene og ev. nye partier, vil få en mere posetiv oppbacking fordi avstemningen vil skje mere frivillig, og bære preg av folkelig begeistring. Folk blir mindre låst, og vil lettere snakke om de sakene som de syntes er viktige, ved å ha flere alternativer.

Dette er altså et forslag om ny valgordning hvor de stemmeberettigede har anledning til å stemme inn tre fremfor bare ett parti ved valget til høsten. Det er ikke godt å vite hvor et slikt forslag skal fremmes, ettersom partiene som nevnt, tenker kun på seg selv, og politikerne er mere eller mindre gift med partiet sitt??

Blogg på FaceBook 5. februar 2013

Kommentarer i etterkant:

Irland har et valgsystem hvor man kan stemme på to partier. Hvis førstevalget ikke kommer inn på Stortinget, går stemmen til andrevalget.

P.S Forslaget går ut på å gi 3 stemmer, men man kan også gi 2 eller bare 1 dersom man er vandt til det.


Torger Jacobsen kunstner artist staten maleri galleri utstilling pragma 
Pragma  60x80cm
Lenk til ulike politiske partiers sine forhold til verdensanskuelser og andre politiske innfallsvinkler.
Venstre Høyre Kr.f Sp  Ap,Rødt
SV Frp  MDG Hjemmesitterne Borgerlønn Realitet Solidaritet
hjemmesidens tema temastuktur
analytisk
psykologisk <> fenomenalt
individualistisk

 

opp til tops!

Ny valgordning

Hjemmesider

WWW.TORGERJACOBSEN.NO

v statendetermeg.no

12Worldview.com

torgerfinnerdenannen.com

totning.com

Ta kontakt hvis du ønsker et nyhetsbrev ukentlig om oppdateringer på mine hjemmesider

Jeg blogger

Facebooksider

Torger Jacobsen

 

 

Linksnarveier:

folkepedagogikk

 

Lenker på videvanke:

(lenker ut av hjemmesiden)

Kalender og tips for fremtidige arrangementer:

 

 

tilbake til

v statendetermeg.no