Om


www.statendetermeg.no

Antropomorfisme


12 verdensanskter

Prologen

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte

Teater


Trikotomi

Valg

Verden

Stat

www.statendetermeg.nowww.statendetermeg.no


Om

foredrag, seminar, arrangement

maleri bilde image utstilling galleri atelier nonfigurativ figuråndelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi psykiatri materialismus  Sensualismus  Phänomenalismus  Realismus Dynamismus Monadismus Spiritualismus Pneumatismus Psychismus Idealismus   Rationalismus Mathematismus  Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme  Spiritualisme Pneumatisme Pskyisme Idealisme Rasjonalisme Mattematisme Antroposentrisme Konseptualisme Anthropomorphism Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis kunstner
Antropomorf 50x70 cmm

Foredrag om 12 verdensanskter  kan nå bestilles.
varighet 1- 1 1/2 time
Pris avtales etter hvor, når og hvilken sammenheng. Det fremføres fritt
med ev kritt- tavle, opphengstavle. Temaet er allmennt og skal kunne
gi alle eksempler og en smakebit på hver enkelt av de 12.

Seminar kan utarbeides på forskjellig vis. Et dagseminar på 4 timer
med konsentrert arbeide med  7- 20 deltagere vil  komme på kr.6000,
- for selve seminariet + - skrive tegnesaker. 2 Pauser kan legges inn.
  I seminariet vil det bli plass for gruppearbeid, avhengig av antallet. 

Teaterforestilling; "Det norske selskap" bestilles etter avtale.
Skuespillet fremføres av 6-10 personer og det skal være et kaffehus,
hvor publikum sitter ved ulike bord sammen med skuespillerne.
Stykket varer i 45 minutter.

Jeg er kunstmaler og har bilder jeg kan stille ut, eller selge.
Utstillingene kan variere etter konseptet., kombinert med
tekster og foredrag. Har hatt en pause med maling 3 år nå,
fordi mine andre prosjekt har tatt tid. Med litt områing,
vil jeg være tilbake!
   

 


28.januar 2017

www.statendetermeg.no

Kontakt
Privat

www.12Worldview.com
12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Teater
1 Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  aktTorger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning


statendetermeg.noStat

.


www.statendetermeg.no