Realisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeUniversaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no
Statendetermeg.no

Realisme


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropos
Brillene som ser verden


Det finnes et erkjennelsesteoretisk standpunkt
hvor en virkelighet eksisterer uavhengig og utenfor
menneskets bevissthet.

I sin motsats står den der imot det idealistiske standpunktet.

signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf
Det finnes idag misforståelser knyttet til realisme.

Mange forveksler det med realfagene fysikk,
kjemi, naturvitenskap og matematikk osv.


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf

Realisme blir også ofte sammenblandet med rasjonalisme.

Lettest å se realisme,
er altså å se den som idealismens motsetning.

De 4 mest kjente verdensanskuelsene
kan settes opp i følgende polariteter:

Materialisme
Idealisme       +        Realisme
SpiritualismeMaterialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12verdensansikter

Det er også en parallell til årstidene

Sommer
Vår      +    Høst
Vinter

Realisme er høst.
I pakt med årsløpet, kommer  den dag hva jorden
har brakt med sine frukter til overlevelse.


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf

Det er to forutsetninger realisten ikke kan forholde seg til.
Det ene er at alt i verden skulle være materielt,
og det andre; at alt skulle sees på som noe rent åndelig.

Derfor forenes det åndelige og det materielle i et vev sammen.
Holdes det materielle for seg,
ja da er det å se det faktisk.
Likeså er det med  de åndelige fenomenene,
man spekulerer bare ikke i det vide og breie.

Både det ene og det andre er til syvende og sist,
noe vi som mennesker lærer av.
En viten om mennesket.

Vi betrakter tingene og vi tenker over dem.
 
Realisten ser verden som verden,
slik vi til enhver tid er omhyllet av den.


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf

Realisten er i grunnen den som har mest detaljkunnskaper,
nettopp fordi fokuset er rettet på gjenstandene som forefinnes.
En gjenstands-bevissthet.

Slik sett blir realisme sentral for alt av erkjennelse i det hele.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                       sparsha
avidya      <                                               vedana 
jaramarana                                       trishna
       jati                 upadana
    bhava
Vedana - følelse, er en av 12 Nidanas (12 skjebnekrefter).

Mens idealisten ønsker at verden skal vise sine ideelle sider,
viser realisten at alt i grunnen er innbakt i tilværelsen
for å bli tilfreds,
og selv opptre med sindighet.


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf
En skisse 25. februar 2017

www.statendetermeg.noArrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

KonantfrihetUrspråket


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no