Sensualisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Agnostisisme
Ekspresjonisme
Skandalisme
Sensetivisme
Hedosime
Solidarisme
Spiritisme


Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no


Sensualisme


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropos
Med hvilke briller vi ser verden med

Skriveplan for nyansene i sensualismen.
Agnostisisme
Ekspresjonisme
Skandalisme
Sensetivisme
Hedosime
Solidarisme
Spiritisme


Sensualisme

Jeg kan ikke unnlate å postulere minst et erfaringsdogme
fordi; det jeg opplever sanselig,
er det bare jeg som kan ha erfart,
 i et gitt øyeblikk
på et gitt sted.
Forøvrig medfølger sanseopplevelsen noe oversanselig
i erfaringen,
i empirien.
Det er derfor vi offisiellt opererer med 5 sanser.
Syn, hørsel, smak, lukt og et diffust begrep som følelsessans*.
For 100 år siden i Frankrike,
mente man det var noen og 70 sanser.
Rudolf Steiner kom frem til at vi har 12.
Da var det ikke innbefattet oversanselige sanser.
Sanser er sanser.
Mer om det en annen gang fordi det er et meget stort tema.
Når det vanligvis tales om den 6. sans, menes det oversanselige.
Den 7. sans, er som vi kjenner til; en allmanakk.


Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor Valg valgfrihet frivillig bevisst
Flere sanser samarbeider i en sanselig-/senselighet

Følesesansen*
er begrunnet med andre sanser som
f.eks varm/temperatur sans, likevekt/balansesans osv.
Selv om vi ikke i dagligtalen regner med nyanserte sanser som sanser,
er vitenskapen fullt klar over at de andre sansene lokaliseres.
F.eks sitter likevektsansen mellom ørene.

Populærvitenskapens problem med å opplyse folk om de ulike sanser,
er den som teologene strir med;
at de ikke klarer å forklare komplekse fenomener,
og henfaller til dekreter (åpenbarings- og erfaringsdogmer).
Fordi en gal teori om motoriske nerver er innebygd i trua,
nåes ingen ren sanseiaktagelse av sansingens natur.
Det er her sensualisme som verdensanskuelse kommer til unsetning.


Materialisme
Ojektiviisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12verdensansikter

Verden blir vi del av gjennom sansene,
med det som parallelt flyter med,
er de 11 andre anskuelsene,
alt ettersom hvor solistisk du er dedikert.
I sensualismen, er det din evne til sensualitet,
det fint- følende i hva du observerer.
Henter vi fagutrykk ifra engelsk og tysk; får vi begrepene;
"perception" og " wahrnehmung".
På norsk benytter vi oss av utrykkene;
"iaktagelse", "observasjon" og "motagelighet".
En verdensanskuelse, eller på sanskrit; "en karamakraft",
er den anskuelsen, det ansiktet vi står ovenfor verden med.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                        sparsha
avidya      <                                                vedana 
jaramarana                                         trishna
       jati                 upadana
    bhava
shadayadana står for sensualisme
12 Nidanas - 12 karmakrefter (12 skjebnekrefter) i østlig terminologi

Innfallsvinkelen til
å
forstå        sin egen
verdensanskuelse
er
 
av-
   
hen-
  g
ig
av

at
du
        kjenner
 til
        hva du
er
        sensuell
        ovenfor..signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf
Påbegynnt 23. februar 2017

www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

Konantfrihet

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeUrspråket
Statendetermeg.no