Signalisme
Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Verden
12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


www.statendetermeg.no

statendetermeg.no


Signalisme/Objektivisme

signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropos
Tall = bevissthet (vinjana)


Signaler er objektive størrelser.
De peker på et bevissthetsinnhold som er udiskutabel.
2+2=4.(4=2+2). Det er signalet om at det finnes
en verden som er utenfor din subjektive personlighet.
Signaler er tall, matematikk, form, karakter,
"det betegnende". Opplysningstiden regnes fra 1688 til 1789.
"Oppklaringer" ble bibrakt allmennheten, fikk først
en utbredelsen i den voksende middelklassen (borgerskapet).


Materialisme
Objektivisme               Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme  
12verdensansikter inngår sammen med de nedenfor nevnte tallforholdene i en høyere matematikk
7 Stemninger       Okkultisme  Trancendentalisme  Mystikk  Empirisme  Voluntarisme   Logisme  Gnosis
3 Betoninger                                      Teisme   Intuisme   Naturalisme
1 Helhet                                                   Antropomorfisme

signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropomorf
Arrangement /bestilling

Den kolossale kunnskapsmengden som etterhvert
ble menneskeheten til del, ble rasjonert i enkeltord
og tall, til signaler og antydninger om hvor
den faktiske kunnskap er å finne.

signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualist Idealisme Rasjonalisme Anthropomorf
Opplysninger
er i beste forstand
hjelpemiddel
til kunnskap.

Et tall i seg selv

er innholdsløst
når det står alene.


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf
Det gies mening
og blir
nominell/nominalistisk
ved at de lærde går sammen
om å definere
hva begreper betyr.


Etter universalstriden
(Se
universaliene),
 er kunnskap fraksjonert
i et stadig differensert samfunn
med flere ord
og nye fagområder.nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                       sparsha
avidya     <                                             vedana 
jaramarana                                       trishna
       jati                 upadana
    bhava
Vinjnana en av 12 karmakrefter (12 skjebnekrefter) i østlig terminologi

I dagens digitale hverdag er
opplysnings-,
misjonerings-
og medelelsestrang 
blitt mere og mer invaderende
i  privatsfæren til den enkelte.
signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf

Et
realitets anliggende må først
se verden differensiert,
før tilværelsen igjen
kan sammenføyes til en faktisk viten.


Berettigelsen i signalismen
ligger i at verden ikke hadde kunnet
være mangfoldig
den foruten
og vi hadde ikke hatt noen
vinjnana/bevissthet

Skisse 7. februar 2017

 
statendetermeg.no

Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad

www.12Worldview.com

12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser


Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv

statendetermeg.noStat

.


www.statendetermeg.no