Teater

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte

Trikotomi

Valg

Verden

Stat

www.statendetermeg.no
statendetermeg.no
Torger Jacobsen anskeulse staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Teater
Teatergruppen


Anskeulse glad amatør staten det er meg Tskuespill teater ordet begynnelsen resitasjon vise   Det norske selskap selskab København Madam Juel Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Torger Jacobsen Smeden og Bakeren Contrasterne Gravskrifter Herremann Norges Skål  Ved Håndarbeid Den norske fisker Sinklar vise Proposisjon de norske piger de er dog de beste hurra! grunnlov Eidsvoll vi er een nasjon vi med patriotisme frivillig kunst
Det Norske Selskab (1770-1780-1790) 45min  aktSiden høsten 2014 anledning grunnlovsfeiringen, har Teatergruppen
Det Norske Selskab spilt
"Det Norske Selskab" fra og om
nordmennene som var i København og frekventerte
Madam Juels kaffehus fra 1770 - tallet.  Regi og manus er
 ved Erle Skaar, som hun har knyttet 
glade amatører til.
                                                                                                                                                                           
Anskuelse glad amatør staten det er meg skuespill teater ordet resitasjon vise Det norske selskap selskab København Madam Juel Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Torger Jacobsen Smeden og Bakeren Contrasterne Gravskrifter Herremann Norges Skål Håndarbeid Den norske fisker Sinklar vise Proposisjon de norske piger de er dog de beste hurra! grunnlov Eidsvoll vi er een nasjon vi med patriotisme eilif pettersen frivillig kunstner grunnlovsfeiringen Teatergruppen «Det Norske Selskab» nordmenneneKøbenhavn Madam Juels kaffehus Herremann

Vi har spillt 29 ganger;
hatt oppføringer i Oslo,
Bærum, ved  Randsfjorden og  på Toten.
Det har vært ved ved instiusjoner,
eldrehjem,
private fester,
arrangementlokaler, restaurant/café ,
jubeleumsmarkeringer og hageselskap.

Vi er 12 skuespillere, og kan opptre
med et antall på 5. 
Nedenfor legges ved en omtale av
Nora Aanonsen etter forestilling

på Valkyrien restaurant
på Majorstuen mars 2015.


Spilleplan og kåseri 2016

På denne siden vil vi annonsere fremtidige forestillinger.
 

Onsdag 20. april
i Armauer Hansensgt 14a,  peisestua

Kåseri  Carl Christian Melhuus-Moe om Selskabet: Norske selskap
kl. 19.00 : Studentkretsen i København og Norske Selskab i Norge.
18.30: Suppe
Spørsmål, oppklaringer, innspill, samtale. etter kåseriet
  ev. kunstnerisk innslag? Har noen en (liten) Wesseltekst, evt. noe annet som passer?
20.30 -21.00 Slutt
Send en mail om du gjerne vil komme, og om du vi skal lage nok suppe?Søndag 8. mai
 Hellviktangen,Nesodden

Spiller skuespillet
 17-18 tiden

Torsdag 17.mars
Foran bolde til Eilif Pettersen i NORSKE SELSKAB i Akersgaten Oslo
spiller for spesielt innbudte gjester

Tirsdag 1.mars kl.12.30;
 Kantinen i underetasjen Rudolf Steinerhøyskolen. Prof. Dahlsgt 30 Oslo
spiller for studenter og andre interesserte


Søndag 21. februar kl. 13.00; (plakat)
FjøsetÅrvold gård åpen søndagskafé hver søndag 12-15
Årvollveien 35  http://kart.gulesider.no/m/ar2Xm Oslo
spiller for alle på søndagstur

Anskuelse glad amatør staten det er meg skuespill teater ordet resitasjon vise Det norske selskap selskab København Madam Juel Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Torger Jacobsen Smeden og Bakeren Contrasterne Gravskrifter Herremann Norges Skål Håndarbeid Den norske fisker Sinklar vise Proposisjon de norske piger de er dog de beste hurra! grunnlov Eidsvoll vi er een nasjon vi med patriotisme eilif pettersen frivillig kunstner grunnlovsfeiringen Teatergruppen «Det Norske Selskab» nordmenneneKøbenhavn Madam Juels kaffe


Anskeulse glad amatør staten det er meg Tskuespill teater ordet begynnelsen resitasjon vise   Det norske selskap selskab København Madam Juel Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Torger Jacobsen Smeden og Bakeren Contrasterne Gravskrifter Herremann Norges Skål  Ved Håndarbeid Den norske fisker Sinklar vise Proposisjon de norske piger de er dog de beste hurra! grunnlov Eidsvoll vi er een nasjon vi med patriotisme eilif pettersen frivillig baker
"Bakeren og smeden"  øves inn til en et nyetablert
sammenarbeid med mannskoret til NORSKE SELSKAB

Johan Hermann Wessel sees på stormynt over døren
.Torsdag 19. mars var den ærverdige Valkyrien Restaurant på Majorstuen
blitt enda mer ærverdig og forvandlet til Madame Juels kaffehus
 i København i 1770-årene.  Her møttes Det Norske Selskab atter til en feststemt aften, med celebriteter som Johan Herman Wessel, Johan Nordahl Brun og mange andre, selv Edvard Storm hadde tatt den lange turen fra Vågå for foredra sin setervise.  Vi ble forevist hvilke kjemper Norge hadde fostret og fikk høre Wessels melankolskegravskrifter av dikteren selv. Smeden og bageren ble gjenskapt som et kjært minne fra de mer tilårskomnes skolegang og herremannen i helvete fikk vår latterfylte sympati.Også servitrisen Karen Back fikk sin velfortjente takk.
Kort sagt, aftenen var full av gjenkjennelse og overraskelser, styrt med sikker hånd av Erle Skaar.
Gjestene deltok både i sangen og rikelig med skåler,
og bidro etter hvert med både musikalsk og retorisk utfoldelse.
Det Norske Selskab anbefales på det varmeste, med ønske  om gjentagelse,
både på Valka og hvor ellers det måtte gis anledning!

Med stor takk for en festlig kveld fra den lett aldrende gjest
Nora


redigert 12-april 2016


statendetermeg.no
hovedside
Kontakt
meg
privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad


Det sosialt tregrenede samfunn

12 verdensansikter på norsk
på utenlandsk


BirkebeneråndBorgerlønn


ordet


Maleriet
Stat

Teater