Spiritualisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no
Spiritualisme


Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme
..
Spiritualitet er for å si det folkelig; gyselig.
Enkelte dialekter bruker ordet til gangs.
Det gyselige er rystende,
fordi vi blir rystet,
skaket,
ja provosert i vårt jordiske levne.

Spiritualisme skal ikke forveksles med spiritisme,
bankelyder, spiritistiske seanser ifra 1848, og  fremover.

Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spiritister spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logier idealisme privatisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Spiritualisme er det kreative,
 det å skape, ja utifra et intet.
Hva intet er,
 krever en innlevelse i utviklingsforløp.
Når barn lager snømenn,
bruker de snø som materiale.
Når Gudene skapte,
brukte de også materialer.

Det hva vitenskapen forsker i det åndelig,
se, det er ikke ubetinget synlig.
Skapelsen ut av  et intet

Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
Tavle: Spiritualisme er en av 12verdensansikter

Spiritualismen er opptatt av de åndelige hierarkiene,
der ulike nivåer utgjør forskjell, de samvirker og de differensierer.
opp
og
 ned

englestigen.

Åndsvesener er ikke uten navn og karakteristikker,
i motsetning til nabo anskuelsen, essensialismen; som ser alt som en helhetlig og bevegelig organisme.

Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logier idealisme privatisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Spiritualisme er den eldste av alt,

og derfor skaperprinsippet.


De aller første linjer i Bibelen lyder:

„Bereshith bara elohim et hashamajim v’et ha'arez"
betyr:
 "Guder skapte i urbegynnelsen himlene og jorden".

Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamikk realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig lignelse


"Elohim" er et flertallsbegrep, og skal egentlig oversettes med GUDER.

Noe ganske annet enn hva som læres i kirken, og hvordan Bibelen er oversatt.
Det er altså ikke en Gud, som har skapt verden, men flere guder.Gjennom det essensialistiske verdensansiktet,
har prestene gjordt oversettelsen til et “majestetisk” flertall,
 for ikke å skape forvirring, i forhold til en Jahve (Israels Gud)
som kommer litt senere som “Herren”; gjøres flerguderiet om til enhetsgud,
og sammenfatningen av allmennbegrepet "Gud."

Polyteismen (det spiritualistiske) går forut
for monoteismen (det gamle testamentet sett essensielt)
...

I Bibelen finnes ulike åndsvesens åpenbaringer.
Først via Paulus taler i Athen,
ble de 9 englehierarkiene systematisert og med navn.

Referansen til dette er tradisjonelt skriftene til

Gnosis ånder ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
pseudonavnet; Dionysius AreopagitaSpiritualisme har med sin polyteisme rot i hinduismen,
men også i alle andre religioner med deres skapelsesmyter.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                      sparsha
avidya    <                                            vedana 
jaramarana                                      trishna
       jati                 upadana
    bhava
bhava= fødsel til individuell eksistens: en av 12 skjebnekrefter i østens visdom

Genesis

I den norrøne eldre Edda:

Ár var alda þar er Ýmir bygði,
vara sandr né sær né svalar unnir,
jörð fannsk æva né upphiminn,
gap var ginnunga, en gras hverg

betyr:

Ei år ble tellet
i Ymirs tid.

Var hverken sand eller sjø
eller svale bølger

Jord fantes ikke,
heller ei himmel.
Ginnungagapet var,
men intet gress.


Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Grunnlag for skapelsen
(se dynamisme):

Jorden lå øde og tom
(En Luthersk oversettelse)
av hebraisk:
v’ha'arez hajtah tohu vavohu

Skapelsen
 utifra et intet, er altså spiritualismens kreativitet.
Dette intet oppstår i et øyeblikk,
noe som fort vekker assosiasjon til dagens Big Bang teori.

I østlig tankesett er også “Nirvana” en betegnelse av intetheten.
Hva dette gap, intet, eller avgrunn er, blir fort uforklarlig,
 
om ikke et annet skapelseselement taes med, nemlig språkets opphav.
I Norrøn sammenheng, er det Odin som kommer med det.
I evangeliene finnes hos Johannes skapelsesberetning nr.2;
" I begynnelsen var ordet". (Joh:1.1.)idealisme privatisme essensialisme spirituell Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Spirituell er det mennesket alt jordisk utprøver, og deretter alt jordisk frarister. (Khalil Gibran)Spiritualisme er et annet ord for det åndelige.
Det åndelige står i kontrast til det materielle, materialisme.
Spiritualistene benekter ikke at det materielle
finnes som en noe ytterst overfladisk.

Spiritualismen har sin ensidighet i at den ikke vil
ta materialismen alvorlig nok,
akkurat som materialisten vil måtte innrømme
at materien er den egentlige tilværelsen.
Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme gudene idealisme privatisme essens spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

De 9

Første Hierarki

Serafer- Seraphim-  All-kjærlighetens ånder

Kjeruber-
Cherubim- Harmoniens ånder

Trone- (gr. thronoi) (lat. throni)
Viljens ånder


Andre
Hierarki
Kyriotetes (lat. dominationes) Herskaper- Visdommens ånder

Dynameis (lat. virtutes) Mächte- Mahat- Bevegelsens
ånder

Exusiai (lat. potestates) Gewalten- Elohim- Formens
ånder.


Tredje
Hierarki
Archai (lat. principates) Fürstentümer- Urengel- Urbeginne- Urkräfte- Personlihetens ånder

Archangeloi (lat. archangeli)
Erzboten- Erkeengel- Ildånder

Angeloi- Geister oder Söhne des Zwielichts- Demringens ånder-Livets sønner-
(Lunar Pitris)
- Budbærere- Engelprivatisme spirituell Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Et forsøk 10 mars 2017
www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

Konantfrihet

Urspråket12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no