Antropomorfisme

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Verden

Stat

www.statendetermeg.no
www.statendetermeg.noAntropomorfisme

essensialisme anskeulse intuition  verdenanskuelse  fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader  resurs departementet spirituell  idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi

Menneskelignelsen, menneskeskikkelsen eller menneskeformen er i og for seg innlysende.

Forøvrig går det an å legge frem en tidsriktig antropologi (lære om mennesket). Det er et tredelt anliggende, hvor ånd, sjel og legeme kan beskrives som innvevde bestandeler.

Der det sjelelige aspektet betones, er det igjen en treklang. Sjelen eller psyken er det usynlige, private mennesket som har sin motsats i det offentlige, i utseendet eller er en synbarhet.

Der det legemlige synliggjøres, fremstår først den idéelle formen med avrundet hode, halrundet bole og linjebelagt kropp. Det stemmer ikke helt, fordi menneskeformen først ved samspill av sansning, kan sees, høres, luktes osv. Det fysiske mennesket har kvadratet som tallmessig kjennetegn

Det åndelige mennesket er intuitivt, og  forlanger en åndsvitenskap for å kunne manifestere en begrunnet iaktagelsesevne. En fullverdig forståelse intreffer først når alle verdensanskuelsene, inkludert den materialistiske kan åpenbares. I det åndelige er det et mangfold av tallstrukturer, som hver for seg inngir individuelle forhold.

Det antropomorfe er alt som er mulig å se noe menneskeaktig i. Vi ser det i stenen, i planten, i dyret og i mennesket, og i det mennesket har skapt, selv om mennesket kan ha grove trekk ifra de underliggende naturrikene.

Fablene er gode eksempler på antropomorf litteratur.
Rosekorset, planetsymboler, dyrekretstegn
28.januar 2017

www.statendetermeg.no

Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad

www.12Worldview.com
12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Teater
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  aktTorger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning


statendetermeg.noStat

.


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
www.statendetermeg.no