Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere

Statendetermeg.noAntropomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


TemaerPrologen


Teater


Trefoldighet


12 Verdensanskuelser
Materialisme
 Objektivisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeUniversaliene

Personlige meninger:

Kontantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Materialisme Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no

Statendetermeg.no
Hovedside
statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Prologen

Erkjennelse 22.oktober 2018
Prologen skal heretter hete: "Bevisstheten om de 12 verdensanskulelsene"
Det vil bli foretatt endel rettelse på denne hjemmesiden, som dateres etter denne dato.
Grunnen til endringen, vil oppgies under 
Objektivisme som vil si noe speiselt om vår tidsepoke
Statendetermeg.no  Frihet, likhet og solidaritet

(Det bærekraftige, eller undergang?)Staten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Idéene forut for:
 Det sosialt tregrenede samfunn

(I stats- nærings- og åndsliv)
Eksistenslønn


Antropomorfisme
(Det som ligner mennesket)


Materialisme
Objektivisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12 verdensansikter på norsk
På utenlandsk


Staten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunst
Birkebenerånd
(Underholdning, debatt, talehjørne)

Teater

Etat
Nav som feilplassert institusjonStaten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Ordet
Maleriet


Staten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borger valgordning kunst
www.TorgerJacobsen.no

Bestilling av foredrag,
seminar og arrangement


maleri bilde image utstilling galleri atelier nonfigurativ figuråndelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi psykiatri materialismus Sensualismus Phänomenalismus Realismus Dynamismus Monadismus Spiritualismus Pneumatismus Psychismus Idealismus  Rationalismus Mathematismus Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Pneumatisme Pskyisme Idealisme Rasjonalisme Mattematisme Antroposentrisme Konseptualisme Anthropomorphism Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis kunstnerRed 8. februar 2017


Statendetermeg.no
Kontakt


Arrangement/
Bestilling


maleri bilde image utstilling galleri atelier nonfigurativ figuråndelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi psykiatri materialismus Sensualismus Phänomenalismus Realismus Dynamismus Monadismus Spiritualismus Pneumatismus Psychismus Idealismus  Rationalismus Mathematismus Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Pneumatisme Pskyisme Idealisme Rasjonalisme Mattematisme Antroposentrisme Konseptualisme Anthropomorphism Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis kunstnerLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative

Det sosialt tregrenede samfunn

Eksistenslønn

Etat
Nav som feilplassert institusjon


Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

KontantfrihetUrspråket


Materialisme Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no