www.statendetermeg.

Departementene
Vitenskap
Veiviser
          Distrikt
Budsjett               Utlendighet Åndsliv               
Årvåkenhet
Byttehandel
          Innenriks Bevilgning     Bevaring
ResursMeningsytringer

Ny valgordning mot et mere Direkte demokrati

Borger- og levelønnssamfunnet og : Innenriksdepartementet

Vitenskapsdepartementet
Lånt webplass til
totning.com:

Nuffebua og antroposentrisme nr. 1

nr. 2

 

 

tilbake til

Solon og Kapitalisme statendetermeg.no

statendetermeg.no

Solon og kaptialisme, se lenger ned

Når Venstre går ifra konseptetTorger Jacobsen kunst artist staten departementet solon

Når Venstre går ifra konseptene
Så fikk miljøpartiene SV, MDG og V møre hverandre i Dagsnytt 18 igår, og skulle snakke om sine interne usamsheter. MDG er rent grønt og vil ikke blandes opp med de andre som vil enten være blågrønne eller rødgrønne. Det interessante er hvordan SV og V skammer seg over sine egne idealer og er redde for den indre konflikt i demselv. Begge har forbasket blitt ansvarlig for å være i den ene eller den andre regjering, og tyr til pragmatisk forsvar mot inntrengeren MDG.

Sant nok skal vi vite forskjellene på miljøpartiene, men hvorfor skal SV plutselige snakke om at de er rettferdige? Hvorfor skal V ikke ønske MDG helhjertet inn i konseptet og parlamentet, som de selv engang startet? At V mister både ideal og konsept, kan de jo bare takke seg selv når de samlet  blander seg med andre farger? Endelig har vi et parti som ikke vil være blokkavhengig, som vil bane seg inn i politkk med ny kraft, som har dannelse, og nok sosiale antenner som skjønner at hva miljøbevegelse er, intet annet er enn et statsanliggende. Det er ikke miljøbevegelsen som er skyld i at staten er blitt et næringsforetak, takket være rasjonalistene AP og H på Stortinget og under skiftene regjeringer i alle tiår. Den nå altfor tydelige dualiseringen og blokkdannelser har distrahert de viktigste felleskapsanliggende hvor det politiske ansvaret er imot det globale artsmangfold og individuellutvikling.

De dualistiske politiske systemene; enten de er av demokratisk art, eller av religiøs svart-hvit tenkning; opprettholder konfliktene i verden, og ender med en skadelig overvåking av enkeltindividene. Når kapitalisme, er det eneste alternativ til ikke å være suverene stater, stiller selvfølgelig teokratiene og diktaturene i øst seg uforstående til åndsmentaliten i vest. V sitt konsept ble institusjonert ved parlamentarismen, som er en valgt elite som skal bestemme for en stortingsperiode. I grunnloven sies det ikke noe om at partier skal styre staten, men V er ansvarlige for at det er blitt det. Dette betyr videre at man er ansvarlige for at sakene blir avgjordt i nasjonalforsamlingen. Når dette konseptet er blitt kuppet av reaksjonære liberale krefter og senere av den ensrettede arbeiderbevegelsen, har V over tid mistet seg selv i det øyeblikk ingen lenger befinner seg i et utbalanserende midtpunkt. Når MDG så tar midstillingen p.g.a. det største felleskapsanliggende globalt og nasjonalt som individuelt, da tyr V til sine infantile knep, og påberoper seg den samme duren i løgn som de store partiene har, og viser til hva de har utrettet i fortiden i politikken.

Hva de de skiftene regjeringene har utrettet i mange av tiårene, er dårlige greier; sett utifra felleskapsperspektivene de så. Staten skulle være forposten for miljøet i utgangspunket, istedet er det enkeltindivider og frivillige organisasjoner som har måttet holde staten i øra til forsvar for miljøet. På 60 tallet visste man om mange  av utfordringene som måtte komme. Folkevekst, innvandring, transportøking, urbanisering, helse, skole osv. Det var matpakkekjøring, det var enveisspor, det var bruk og kast, folkevandring, nye sykdommer, dårlige lærere. AP og H har ved sine skiftende pragmatiske regimer ikke løst viktige felleskaps og samfunnsområder, som dengang alle kunne forutse måtte komme! Partipolitikken er ene og alene fordummende. Og nå skal altså V og SV løse problemene som ikke har vært løst tidligere?
24.7.13

Solon og Kapitalisme

Solon
Vi har bare kapitalisme
Demokratiet er snikkapitalisert. Folkestyre er ikke avskaffet med vedtak, men utvannet. Vi snakker nå om et homeopatisert demokrati med meget lav promille. Det er de få cellene som er det eneste som bringer håp for samfunnsorganismen.
Mainstream er forråtnet med tiltross for mange hyggelige mennesker. Å være “hyggelig” er ikke nok i seg selv. Det er kjent at hyggelige pliktoppfyllere, familiemennesker, som de under 3.rike eller andre riker, gjør sin jobb med de største grusomhetene uten å tenke særlig dypt eller mye over konsekvensene.
Et smil, latter er alltid en erstatning for å ikke ha det rette ord. Ofte er det bra om ikke alt skal prates bort.
Kapitalisme er Gudserstatningen siden demokratiet ikke er. Demokrati er idealisme, og idealister er vimsekopper, som sikkert mener alt godt, men som ikke skjønner seg på faktiske forhold.

Gud og teokratiet ble ikke avskaffet. Det fløt bare over i en mammonifisert Gud, - idag altså kallt kapitalisme.

Imellom var det korte demokratiske blaff i historiens utvikling.
Kapitalismen bygger alene på en foreldet vitenskapsoppfatning. Den sterkestes rett: en spesialtolkning av “The survivial of the fittest”.

Vi kan undre oss over hvor tregt mainstream sitter fast i gamle dager. Stikk i strid står individualismen der på godt og ondt.

Hvor mange modige enkeltstående har talt Roma imot? Imot de såkallte totale, republikker, ja innbefattet sosialdemokratier?
Er mainstream og bare mainstream sannheten??

Bare en inngående kunnskap og erkjennelse om hvem disse enkelte er, kan verden gå fremover i riktig retning.

Skjult for verden fødes vi som uskyldige barn. Inntil vi begynner å si “nei” og “jeg”,  er alt åpent for at vi kan ha med en igjenfødt despot eller frelser å gjøre.
Vi har bare EN ting å gjøre: Det er å tilrettelegge en pedagogikk, som gjør at individet får mulighet til å trancsendere seg; til et høyere nivå enn det den dedikerte mainstream baler med.
Ikke et sosiopatisk, men et homeopatisk skolesystem, kan bringe håpet på agendaen.

Kapitalisme er bare én ting,
og én monoteistisk mainstreaming.
Det å sikre seg livsoppholdsgrunnlag på en jord;
hvor alle kriger mot alle, om skatter og resurser, som ligger gjemt.
Stikk i strid med hva den ettertenkende forskning og vitenskap bringer frem, hva den sannhetsøkende eksistensialist; subjektivist føler seg frem til, og hva aktivisten; kunsntneren lirer ut av sin hånd, sitt kroppsspråk.

Når skal det gå opp for kapitalisten at penger ikke er alt?
Når skal alle skjønne at penger bare er falsk trygghet?
 Når skal de såkallt demokratisk valgte skjønne, at demokrati bare kan være en direkte sak mellom individ og individ?
 Korrupsjon skjer alltid når noen skal sitte lenge ved makten.
Da idéen om demokrati ble lansert for 2500 år siden, lå det implisitt, at de folkevalgte etter en viss: ikke-altfor-lang-tid, måtte tilbake til folket.

 Demokrati er å ikke ha yrkespolitikere.
Amén.

 
Redigert 20.febr.2013
Først på FaceBook 23. oktober 2012


mogop Torger Jacobsen kunstner artist staten maleri galleri utstilling  
Mogop (OM)


hjemmesidens tema temastuktur
analytisk
psykologisk <> fenomenalt
individualistisk

 

tilbake til

Solon og Kapitalisme

 statendetermeg.no

...........................................

........................................

 

Kontakt

og
Hjemmesider

Homepages


www.12Worldview.com
12 Weltanschaungen (de)
12 Worldview (uk)


Hjemmesider på Norsk

www.torgerjacobsen.no

12 Verdensanskuelser

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.c

www.totning.com


Maleren
www.torgerjacobsen.no
Gallerikontoret

Tenkeren

12 Verdensanskuelser

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme    Fenomenalisme
Idealisme <             > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme


Samfunnsforskeren
12 Ideologier (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDGDebattanten
Går vi imot en ny autoritetsavhengighet?
Til den ideálistiske debatten
Realisme
Materialisme og monadisme

folkepedagogikk
Skeptikeren

12 Halvsannheter og utilstrekkeligheterMaterialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme
Bloggeren


 

opp til tops!

Solon og Kapitalisme statendetermeg.no