statendetermeg.no  Filosofisk allmenning Ukens arrangementer Talehjørnet Triokrati 

Ukens arrangementer (Filosofisk allmenning)

Uke 49 lenke og kommentar til ukens ordbilde, se:

eller klikk:


Uke 49

Mandag 4. desember kl.18

Julebord (evt kan folk komme fram til 18:30) På Venstres hus «Keiva», Møllergata 16 øvre hjørnet av Youngstorget. Restaurant. Vi bestiller maten når vi kommer. Hjertlig velkomne!

Uke 50

Mandag 11. desember kl. 18.30-20.30

Se nedenfor samme tema som i uke 48 (Del 2)

Uke 48

27. november kl. 18.30-20.30

Er samfunnsutviklingen styrt eller tilfeldig?

Samtale etter en innledning.

Møtested: Chinatown Majorstuen, Valkyriegt. 15, 0366 Oslo

Denne restauranten ligger mellom Baker Hansen og Specsavers (tidl. Brilleland). Gå inn døren og opp i 2. etasje, sving deretter to ganger til venstre. Da kommer dere inn i siderommet, som ligger adskilt fra resten av restauranten.

Alle må kjøpe noe å drikke, ellers ingen inngangspenger. Kjøp gjerne noe å spise også, før eller etter møtet.

Etter den offisielle delen av møtet kan vi gjerne bli sittende.

Kart.

Hjertelig velkommen!


Tiligere mandager;

20. november kl. 18.30-20.30

Har Frankfurterskolen nådd sitt mål ?

13. november

Har vi godt av frihet?


Mandag 6. november kl. 18.30-20.30

Del 2 fra

Mandag 30. oktober

Hva er meningen med livet?


Uke 43

Filosofisk Forum Tidligere temaer:

Uke 43: Mandag 23. oktober kl. 18.30-20.30

Samme tema som sist mandag. Del 2

Hvordan vet man at man har møtt den rette?

Går det an å få en filosofisk belysning på dette tema?

Vi prøver. Både den unge og den gamle har her en rik anledning til

å betenke temaet. Enten med erfaring av et langt liv eller med den manglende erfaringen. Svaret blir vel neppe fullstendig gitt. Muligheten for mange åpenhjertede kommentarer består?

Alle kan delta og er hjertelig velkommen!

Samtale etter en kort innledning.


Uke 41 Mandag 9. oktober 2023 kl. 18.30-20.30

Tema: Hva er likhet? (likestilling/likeverd)

Har vi egentlig forstått hva likhet er?

Hvor ofte har ikke det hvite i trikoloren blitt blandet sammen med felleskapsideologi, «common», kommune, kommunisme, kommunion, kameratskap som er det tredje ordet i trikoloren; brorskap? Noe er opplagt også felles når vi er like, men her har vi med noe med at likhet også er likhet for loven, likestilling og likeverd, der enkelt elementene i likheten skal kunne stå likt i forhold til et sameie.

Et sameie er jo det statlige; allmuen, det allmenne; der alle medlemmene i staten står begrunnet likt. Det er plassert i midten som et hvitt felt mellom det røde og det blå. Derfor hoppes det bukk over, der den politiske blokktenkningen, og hopper bukk over grunnloven hvor alle tre fargene er med, ofte blir oversett i partiene og i statens hoved idé som rettsstat! Hvor ofte blir ikke den vanlige felleskapstanken forvekslet med hva likhet, likestilling eller likeverd egentlig er?

Da likhet er forskjell ifra «brorskap», er forskjellen til «frihet» også grunnleggende. Likheten lever av at det har «frihet» på den ene siden og «brorskap» på den andre i den moderne statstenkningen, og i menneskerettighetene. I frihet kommer gjerne ytringen uavhengig frem fra enkeltindividet. Her er det klart at ulikhet kommer frem. Ulikheten bidrar til mangfold, noe som gjør at vi mennesker kan lære av hverandre. Vi skal ikke nødvendigvis være enige med hverandre til enhver tid, fordi noen evner å utvikle perspektiver og innsikter som er forutgående. Andre vil igjen holde tilbake og si vi ikke skal gå for fort frem. En tredje gruppe vil forholde seg nummen, uengasjert, fordi frihetslivet oppleves for vanskelig.

Uansett hvor en befinner seg i forhold til brorskap og frihet, er den sanne likhet det som altså gir grunnlag for det vi kan kalle en moderne rettstat. Den hvite fargen i trikoloren! Det blir da det diskutable, etter et par innledende betraktninger mandag 9. oktober?


 Mandag 2. oktober 2023 kl. 18.30-20.30

(samme tema som de to siste mandagene):

Trygghet eller kjærlighet. 


er fra uke 39 flyttet til ny lenk www.torgerjacobsen.no

Uke 37:

Her kan du komme med forslag om antiidiom. Det blir besvart til neste uke. Ethvert ordbilde og idiombilde (fast uttrykk, ordspråk; har sin motsetning.

Se oppdatering i september for: Kunst og lagersalg samt indeks for ordbilder se også :


Uke 35

Uke 34. (Ukens «ordbilde» tar over etter uttrykket; «idiom/bilde»)

idiombildet uke 33 uteble desverre


«Kritikk –  demokratiets dilemma?»

Samtale/Diskusjon

Mandag 21. August 2023 kl. 18.30-20.30


For ukeprogrammet: Motta e-post? Henvendelse


https://www.torgerjacobsen.no/

se lenkeoversikt: