statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Finnes det egentlig rett og galt? 

Et tema som skal diskuteres 22. mai 2023 i Filosofisk forum, se filosofisk forum eller ukeprogram uke 21

En skriftlig forberedelse til temaet?

Her en begynnelse på et innlegg. Kan du eventuelt fullføre? Send i såfall en fortsettelse, eller skriv hit til

De fleste svarer ubetinget; «ja», på spørsmålet om det egentlig finnes rett og galt. 

Man tolker gjerne det ene ordet «rett» for å være forståelig og entydig. Å rette er å felle en dom (dømme), mene, tyde (tolke), og å se en rett vei (rett linje). Rett er lov, eller «loven». Dette er en evne vi har, og som vi utfører hele tiden. 

Når det gjelder det andre ordet «galt», kommer det inn en annen betenkelighet. «Galt» kan være noe som matematiske kan bevises som feil, bøyd, bukket, skakt eller krummet. Vi holder oss til noe vi fysisk ser, og «vi ser ikke skogen for bare trær».  «Galt» kan derimot også være andre typer galskap, som å «ha lopper i blodet», være «ubestemt», ha «vegring», være ustyrlige. Man er yr, være i ørska, og sågar galen på det settet i det ukontrollerbare. Psykologisk galskap har forøvrig mange «gale» sider ved seg.

Svaret på on det egentlig finnes rett og galt, blir dermed ikke så entydig; «ja», men viser seg å være et «stort lerret å bleke»? Den store «etiske debatten» ønsker å ta over. Det kan fort gå om flertallstyrrani, partibok, om Jante lov; venn- eller fiendeskap?  På kommune nivået, er etikken essensiell, da alle er involvert på godt og ondt, i pent og i stygt.

18.5.23. TJ