statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Arkiv filosofisk forum

Møtested: Chinatown Majorstuen, Valkyriegt. 15, 0366 Oslo

Denne restauranten ligger mellom Baker Hansen og Specsavers (tidl. Brilleland). Gå inn døren og opp i 2. etasje, sving deretter to ganger til venstre. Da kommer dere inn i siderommet, som ligger adskilt fra resten av restauranten.

Alle må kjøpe noe å drikke, ellers ingen inngangspenger. Kjøp gjerne noe å spise også, før eller etter møtet.

Etter den offisielle delen av møtet kan vi gjerne bli sittende.

Kart.

Hjertelig velkommen!

Hver mandag

Mandag 11. mars kl 18.30 – 20.30

Hva er egentlig rettferdighet?

Hva er rettferdighet? Mai 2023

Innledning til samtale/diskusjon

Hjertelig velkommen!

4. mars:

Hva er satanisme?

Bildet til tema 26.2 (lenke):

Bilde til tema 19.2 (lenke):

Sist skrevet 14.1.24:

Uke 3: Ordbilde:

Mandag:

uke 4:

Mandag 19. Februar 

Hvilke handlinger får bærekraft over tid som egentlig monner?

Mandag 12. Februar 

Har psykopater empati?

Mandag 5. Februar

Hva er et godt liv?

nyskrevet fredag 2.2 morgen:

Vi skal i hovedsak ikke snakke om skole som bildet kan antyde. Skole er ofte et misforstått begrep og er på engelsk såvel på norsk; «learning». «Læring» er kunnskaper, informasjon, viten og opplysning. Skole betyr heller ikke «teaching» som er det å lære ifra seg; altså undervisning. Vi skal altså ikke snakke om skole, ei heller om de misforståtte skolebegrepene. Den egentlige skolen betyr «fritid», og «den høyere fritid» er akademia (høyere skole). Det er det opprinnelige skolebegrepet ifra det gamle Hellas. Fritid er ledighet, og med den går det an å starte en meningsfull utveksling eller samtale, dersom man har et tema som man frivillig vil delta i? Temaene behøver da ikke nødvendigvis være hyggelige, for også pinelige ting kan være nødvendige å få diskutert med håp om å få opplaring. Undervisningstvang er bare idiotisk og hører ikke hjemme i et moderne opplyst og belyst samfunn. Det fatale her, er at skolelivet har blitt et svært dårlig liv, og skolebygningen er nærmest bare blitt en oppbevaringsanstalt. Det viser jo bla.a den uhyggelige økningen av ungdomskriminaliteten, som må sees på som resultat etter ikke bare dårlig undervisning, men også den misforståtte reformistiske oppfattelse av pedagogikk. Er den spartanske stat målet, som kan ligne det engelske kostskolevesenet for oppdragelse? Skal det være preusserdisiplin? Eller som det nå er snudd til det ekstremt motsatte; at elevene banker opp lærene sine? Det blir mye å ta tak i. Vi må egentlig få en helt annen organisering enn å beholde de såkallte tradisisjonelle rammene i skolen, og hva den har ført til, både innen skole og offentlighet. Offentlighet er kontor, hvor bla. gymnastikk (gymnastikk fra det gamle greske) er fraværende. Om de ikke ligger lenger ligger til bords og har akademia, så sitter man. Man sitter fast og hever sin fastsatte lønn. Det blir deres «gode liv». I virkeligheten derimot gjør de elendig arbeid og får dårlig samvittighet, eller de burde ha dårlig samvittighet fordi de ikke beveger seg, ikke har utvekslinger med dem de bokholder for. De er ofte kommunens diktatur. De er ensrettere og ensrettet. Skolen og kontoret har visse likheter med Bolsjevisme og Stalinisme idag hvor storebror kommer i tilegg som KI (kunstig intelligens). Temaet er på mandag av gode grunner «hva er et godt liv?» er valgt av gode grunner, og om mulig; gjelder det å prøve å finne noen løsninger vi kunne leve videre med? Det er altså mulig å komme med ulike innspill på godt og ondt.

Det blir samtale etter en kort innledning (som ikke ennå er koordinert med teksten og bildet over) .

Sist ganger:

Mandag 29. Januar 

Må en være filantrop for å trives i et filosofisk selskap?

Mandag 22. Januar

Hva er egentlig liv?

Mandag 15. Januar 

Hvilke mekanismer styrer folks handlekraft og innflytelse?

Mandag 8. Januar

Hvem definerer status?

Hvordan unngå å få uvenner?

2. nyttårsdagdag:

Tirsdag 2. januar


Tidligere fra 2023

Uke 52

3. Juledag:

Ondsag 27. desember

Hvordan finne venner?

Uke 51

Mandag 18. desember kl. 18.30-20.30

Hva er kunst?

Uke 50

Mandag 11. desember kl. 18.30-20.30

Se nedenfor samme tema som i uke 48 (Del 2)

Er samfunnsutviklingen styrt eller tilfeldig?

Uke 49

Mandag 4. desember kl.18

Julebord (evt kan folk komme fram til 18:30) På Venstres hus «Keiva», Møllergata 16 øvre hjørnet av Youngstorget. Restaurant. Vi bestiller maten når vi kommer. Hjertlig velkomne!

Uke 48

27. november kl. 18.30-20.30

Er samfunnsutviklingen styrt eller tilfeldig?


20. november kl. 18.30-20.30

Har Frankfurterskolen nådd sitt mål ?

13. november

Har vi godt av frihet?


Mandag 6. november kl. 18.30-20.30

Del 2 fra

Mandag 30. oktober

Hva er meningen med livet?


Uke 43

Filosofisk Forum Tidligere temaer:

Uke 43: Mandag 23. oktober kl. 18.30-20.30

Samme tema som sist mandag. Del 2

Hvordan vet man at man har møtt den rette?

Går det an å få en filosofisk belysning på dette tema?

Vi prøver. Både den unge og den gamle har her en rik anledning til

å betenke temaet. Enten med erfaring av et langt liv eller med den manglende erfaringen. Svaret blir vel neppe fullstendig gitt. Muligheten for mange åpenhjertede kommentarer består?

Alle kan delta og er hjertelig velkommen!

Samtale etter en kort innledning.


Uke 41 Mandag 9. oktober 2023 kl. 18.30-20.30

Tema: Hva er likhet? (likestilling/likeverd)

Har vi egentlig forstått hva likhet er?

Hvor ofte har ikke det hvite i trikoloren blitt blandet sammen med felleskapsideologi, «common», kommune, kommunisme, kommunion, kameratskap som er det tredje ordet i trikoloren; brorskap? Noe er opplagt også felles når vi er like, men her har vi med noe med at likhet også er likhet for loven, likestilling og likeverd, der enkelt elementene i likheten skal kunne stå likt i forhold til et sameie.

Et sameie er jo det statlige; allmuen, det allmenne; der alle medlemmene i staten står begrunnet likt. Det er plassert i midten som et hvitt felt mellom det røde og det blå. Derfor hoppes det bukk over, der den politiske blokktenkningen, og hopper bukk over grunnloven hvor alle tre fargene er med, ofte blir oversett i partiene og i statens hoved idé som rettsstat! Hvor ofte blir ikke den vanlige felleskapstanken forvekslet med hva likhet, likestilling eller likeverd egentlig er?

Da likhet er forskjell ifra «brorskap», er forskjellen til «frihet» også grunnleggende. Likheten lever av at det har «frihet» på den ene siden og «brorskap» på den andre i den moderne statstenkningen, og i menneskerettighetene. I frihet kommer gjerne ytringen uavhengig frem fra enkeltindividet. Her er det klart at ulikhet kommer frem. Ulikheten bidrar til mangfold, noe som gjør at vi mennesker kan lære av hverandre. Vi skal ikke nødvendigvis være enige med hverandre til enhver tid, fordi noen evner å utvikle perspektiver og innsikter som er forutgående. Andre vil igjen holde tilbake og si vi ikke skal gå for fort frem. En tredje gruppe vil forholde seg nummen, uengasjert, fordi frihetslivet oppleves for vanskelig.

Uansett hvor en befinner seg i forhold til brorskap og frihet, er den sanne likhet det som altså gir grunnlag for det vi kan kalle en moderne rettstat. Den hvite fargen i trikoloren! Det blir da det diskutable, etter et par innledende betraktninger mandag 9. oktober?


 Mandag 2. oktober 2023 kl. 18.30-20.30

(samme tema som de to siste mandagene):

Trygghet eller kjærlighet.