statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Rettsliv : Agora og begrepsbruk

Begrepsbruk Se også i åndsliv

Begrepsbruk er alltid et utrykk for bevisstheten som står bak ordbruken. Hvem eller hva definerer? 

Det omfanget staten bruker på å definere, hele papirmølla og alle manualene; trengs alt dette?

Fordi staten ikke har forstått seg selv, må det brukes mange ord?

I det offentlige ordskifte sies mange løgner, halvsannheter, forenklinger som forkludrer, og det er småskriftstale, som er vanskelig å trenge igjennom.

Begreper er ikke ord, og ord er ikke begreper. Dette er naturligvis et av hovedproblemene. 

Agora

 Bystatens torg, der demokratiet startet

Torget var utsøkt, helensk. Det var handel og utveksling av idéer. Kvaliteten på det som utveksledes, var avhengig av de menneskene som var der. I prinsippet er ikke det forskjell på torg og torgallmenninger. Senere i romertiden ble det forum.

Det gamle Hellas var demokratiets vugge. Da var det bedre «å være tigger på jorden, enn konge i himmelens rike». 

Helenerne tok et løft bort ifra Farao, eller tidligere tiders kongedømme og teokrati. 

Tenker vi på dette har vi vanskelig for å tenke oss at de også hadde regn og gråe skyer under himmelen. 

Poenget her er ikke å idyllisere, men å huske at noe nytt, som vi tror på, startet en gang.


Temaer

Finnes det egentlig rett og galt? 18.5.23

Hva er rettferdighet?

Libra 2/2016 om Rafael og skjønnhet

—–

I brytningen mellom en Sokrates og dagens politikere óg byråkrater, kan videre temaer bli som følger?

Hva er forskjellen på og likhet med?

Likhet – Brorskap

Likestilling- Religion

Arbeid – Jobb

Sosialisme – Barmhjertighet

Tjener – Styrer

Den sekulære stat kontra prestekonge

Humanisme – Gudommelighet


statendetermeg.no vil bruke utvalgte ord og begreper, som etterhvert kan diskuteres på en kommende språklig/filosofisk side: 12worldview.com (også på norsk)