statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Åndsliv


Åndslivet er ikke oppfattet av den nåværende stat som en egen sektor. Kulturlivet er et annet ord for det som også innbefatter åndslivet. Det finnes innovasjon og mange institusjoner som blir rotet sammen, halveis under staten, halveis under det de kaller privat. Noen politikere kaller det ideell sektor, og som viser til at åndslivet blir betraktet som noe «utenfor virkeligheten». Åndslivet blir også kalt frivillig sektor, noe som også er sant, men åndslivet er samtidig noe mere. Åndsfattigdom er også at kulturlivet kan ha et svært så diffust forhold til næringslivet. Et problem er at politikere vil overstyre dette. Et annet er at ledelsen i næringsliv blir forhindret i gi tilbake lokalt og nasjonalt det kultur- og åndsliv trenger for å opprettholde utviklingen.

Tre sekundære farger på Påsketur.


Filosofisk forum og mandagskveld Tirsdagsturer og frivilligheten Folkeakademiet og onsdagsamtale Torsdag og begrepdiskusjoner Fredager og idiomer Filosofisk allmenning (kunngjøringsted og tidligere aktiviterer)

https://www.torgerjacobsen.no/

Kosmonymia