statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Filosofisk allmenning 

Hovedsider

3.1.24

Filosofi og allmenning ønsker å pleie og formidle en filosofi som angår alle. Filosofi er å tenke eller å belyse og søker å se begrepene som kan strekkes. Ja, bli allment forståelige. Alt kan diskuteres, men alt er ikke like lett å uttrykke. Filosofisk allmenning er en formidlingskanal for samtalearenaer der fokuset er at folk lett kan delta utifra allmenninteresse. Kluet og ønsket er ikke drive det til noen sekt eller partidannelse.

Filosofisk allmenning startet først som Facebookprofil, og hadde kunngjøringer for Filosofisk forum som ble et lokallag i Folkeakademiet Viken. Dialogos er en annen hovedplattform. Allmenningsfilosofien er langt mer viktig og aktuell enn hva folk er oppmerksome på. Det er mange bevegelser som går i samme retning. Kunngjøringer skjer også utifra arrangører og standups fra enkeltindivider.


Står for kunngjøring, sender ut e-post, Ukens idiom/bilde/arrangementer og legger ut på FaceBook: Filosofisk allmenning og TJ

Filosofisk allmenning (i Oslo) 
(Filosofisk forum) Filosofiskallmenning.no 
Filosofiallmenningen.no
Ukens arrangementer.  Ukes-eposten
«Allmenningslodd 1»

Ukens vanlige kunngjøringer: Denne ukens kunngjøring

Ukenes idiom/bilde ukentlig

Mandagsmøte i filosofisk forum pågår alle uker i året

Onsdagsamtale på Tøyen

Torsdag

Fredag begrepdiskusjoner

Fredager


Om arrangører eller lenker

Folkeakademiet

Begrepsdiskusjoner Fredager

Café nær og Frivilligsentralen i Sagene bydel Tirsdagstur Malegruppe Hva kan en få seg til å si

Dialogos portal for Antroposofisk bevegelse

Filosofiske Samtaler. Onsdags kveld av og til på Majorstuen (Et privat initiativ se lenk på FB)

Filosofisk allmenning har en FB side

Torger Jacobsen har en FB side


Mening og ytrings plattformer:

Tidskriftet Libra Antropos bokhandel

Tidskriftet Cogito

Talehjørnet


  • Filosofisk allmenning kunngjør hovedsakelig arrangementer, mest basert på samtaler, og har ukentlig e-post liste.

Ved henvendelse; filfortj@gmail.com Sendes ut i helgen i forveien ukentlig arrangementer om flere filosofiske/språklige samtaler ulike steder i byen.


Se uke- listen Ukens idiom/bilde/arrangementer Uken som var

Filosofisk om Allmenning/Allmue:

En allmue eller allmenning er et universelt området hvor alle kan, og nødvendigvis ikke kan unngå å være i.

Det mest kjente allmenning som navn i Norge, er kanskje Torgallmenningen i Bergen.

En filosofisk allmenning er en plass hvor tanker og tenkning utveksles mellom mennesker, og som samtidig er åpent for alle. Her kultiveres det å være allmenn.

Det er en forskjell på det å være allmenn, og det å være allminnelig (vanlig). På språkrådets side, kan vi se at mange ikke skjelner her. Dette er ord som også blir til stadig forvekslet både i politikk og i tenkning ellers.

Forskjellen går utpå hvor høyt det er under taket eller hvor høy himmelen er? 

I det allminnelige dreier det seg om vanlig etikk og om næringsliv, hvor om stort og smått utveksles, og man er kamerater eller venninner. 

I allmuen derimot kommer de eksistensielle spørsmålene inn, hvor eksempelvis forholdet; mellom-menneskelig, er av noe mer prinsipiell art. Her er det ikke bare at «like barn leker best», men at også fienden er under «den samme paraplyen». Billedlig talt står vi under den høye blå himmelen. Den får oss til å stå oppreist og motvirker tyngdekraften. 

Det store kunststykket er menneske-møtet, der vi lærer noe, som samtidig utvikler oss. Kunststykket er for å si det enkelt; Samtalen. «Samtalen» blir derfor det viktigste.

Filosofisk allmenning forsøker derfor å formidle program som er mest mulig samtale


Et idiom med på lasset:


Filosofisk allmenning og ukens arrangementer Talehjørnet Triokrati 

  Kunst og lagersalg Kortstokk

Nettproblem? torgerjacobsen.no Merknad; Det kan være problemer med å komme inn på siden, fordi google har link til den gamle hjemmeside som ender med index. html. På adressefeltet kan index. html slettes, og da kommer du in

Facebook:

Filosofisk allmenningTorger JacobsenTorger maleri-reaktivering