statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Begrepsamtaler på torsdager

Denne: Ukens idiom/bilde/arrangementer Kunngjøringsoversikt: Filosofisk allmenning

Lenker Kosmonymia  Kunst og lagersalg

FB: Filosofisk allmenningFB: TJ


Torsdag 1. juni 2023 11.30.13.35 i Josefinegt. 12 ved Bislett

Se det samme som står under det andre bildet nedenfor:

(temaet var ikke ferdigsnakket 1. gang)

Torsdag 25. mai 2023 11.30.13.35 i Josefinegt. 12 ved Bislett

Begrepsdiskusjon Folkeakademiet med utgangspunkt i -ismer og deres motsetninger

Transcendentalisme og logisme

Disse hører med blant de aller største sekkebegrepene som finnes. Hvor ofte høres bemerkelsen om at noe er logisk, og annet er det ikke? 

Forøvrig er ord; logos, slik blant annet i begynnelsen av Johannesevangeliet. Vi kan regne og telle ulike dyder i logosbegreper, og tilsvarende laster; under de transcendentale bestemmelsene. Logisme og transcendentalisme er antonymer og direkte komplementære motsetninger når de står i motsatte verdensanskuelser ovenfor hverandre. Er det logos i liberalismen, har det sin transcendentale motside i materialismen. Og motsatt. Det samme kan sees eksempelvis i verdensanskuelser som realisme kontra idealisme.

Enklere er det når vi går løs på, og diskuterer de underordnede  begrepene som har en flik av de store sekke-begrepene innbakt i seg, som i;  godt / ondt, pent / stygt, privat / offentlig, viten/fabel osv.

Transcendentalisme og logisme er «et stort lerret å bleke» som trenger mye forklaring. Dette til tross, er det mulig å bli litt «klokere på dem» gjennom samtale eller diskusjon vi her setter opp?

Vær velkommen til å delta, da det ikke nødvendigvis for vanskelig eller for lett? Vi tar også hensyn til morsmåls-bakgrunn om den ikke er norsk.

Hjertelig velkommen til å oppklare noen begreper! Henvendelse:

Møtestedet: Sted Josefinegt. 12  ved Bislett

inngang Antropos bokhandel, trapp opp til biblioteket. 

i Oslogruppen av antroposofisk selskap.

For bruken av lokalet mottas fritt bidrag forslagsvis kr.50,- 

Gratis deltagelse


Tidligere:


Torsdag 11. mai 2023 kl.1130- 13.30:

Tema okkultisme / gnosisisme fortsetter.

Nye kan komme til, velkommen !

Gnosisme kontra Okkultisme

Torsdag 27. april 2023 

Gnosis- og okkultisme tilhører begrepsbestemmelser som er involverte i stort omfang. Derfor vil en samtale ha et  lite utvalg av noe som er typisk for begge, og vi prøver å oppklare forskjellene. Det skjer til stadighet at disse to -ismene blir forvekslet. For å gi et eksempel på gnosis, eller  gnosisme, har det med emansipasjon å gjøre; altså frigjøring.  Det frigjorte kan skje på ulike områder i tenkning, i renessanse, i handling osv. Det okkulte derimot utspiller seg i det bindende, og vi kan nevne det skjulte som; mørket, det kroppslige, en figur eller form i seg selv. Vi skal se at vi omgåes med disse forskjellene hele tiden, uten at vi har tenkt nærmere etter? Hjertelig velkommen!

Alle kan delta, da det ikke krever noen spesielle forkunnskaper Det er ofte et opplegg med 20 synonymer til  hvert  begrep, med oversettelse til engelsk og tysk.

Tidligere temaer og innbydelser;

Monadisme kontra Objektivisme Torsdag 30. mars 2023

Vi har mange ord for hva det 1. personlige pronomen, vår kjerne, 

vårt «jeg» er. Det rent subjektive. Vi forutsetter at vi har en personlighet som lever bakenom, sjelen, det private, og er i kroppen. Teoretisk kalles det «ånden» i mennesket. I motsetning til dette har vi det objektive, kroppen, skallet, hvor de matematiske sannhetene kommer tilsyne i form av det som kan utregnes. 

Hva som er subjektivt og hva som er objektivt, er derfor det store spørsmålet ?


Realisme kontra Idealisme

Torsdag 9.mars  

Motsetningen mellom idealisme og realisme er velkjent, og blir brukt i mange sammenhenger. Ofte når vi rører ved dem, kan det fort vippe, og idealisten kan bli realist og omvendt. Begge er verdensanskuelser, som gjerne knyttes til oltdidsfilosofer som Platon og Aristoteles.

Hvordan virkeligheten blir reell, og hvordan den blir ideell, er ganske så finurlig når disse holdes opp imot hverandre. Hver gang kan det bli aktuelt å tenke annerledes om dem, når de diskuteres. 

De første gangene: 

innledende betraktninger om «naturalisme», «teisme» og «intuisme»


torgerjacobsen.no   Kosmonymia  Kreative møteplasse  Kunst og lagersalg idiomsamling m. bilde

Åndslivs-lenker:

Ukens idiom/bilde/arrangementer Filosofisk forum og mandagskveld Tirsdagsturer og frivilligheten Folkeakademiet og onsdagsamtale Torsdag og begrepdiskusjoner Talehjørnet Fredager og idiomer Filosofisk allmenning (kunngjøringsted og tidligere aktiviterer) Uken som var

FB: Filosofisk allmenningFB: TJ