statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Hva kan en få seg til å si?  Fredag formiddag Idiomia


Det har vært mange fredags-samtaler som alltid begynner kl.11.00, og som har vart det meste av året. Deltagelsen har vært jevn ifra 5-6 til 8-9 deltagere. Det er fortsatt plass til noen til. 

Har du ti tommeltotter eller har du øyne på hver finger? Vi skal selvfølgelig ikke sjekke dette på deg, men vi skal snakke om det. Ikke småsnakke, men storsnakke!  Denne gang er det disse to idiomene, som skal til pers. Idiomer har en forunderlig evne til å gå direkte på begreper. Vanlige ord kan bare peke på dem. Alle kan delta.

Folkeakademiet. BEGREPSDISKUSJON med bruk av idiomer (Filosofisk/språklig samtale med fokus på å finne begreper) Hva kan en få seg til å si?


Fredag 2. juni uteblir pga Frivillighetsentralens utflukt

Fredag 26. mai kl.11.00-12.45

Tema aktuell motsetning: «Skulder ved Skulder»

i motsetning til «Øye for øye, tann for tann»

Du behøver ikke å ha norsk morsmålsbakgrunn for å være med.  Tilsvarende idiomer (faste uttrykk) finnes i alle språk.  Det er gratis å være med. Hjertelig velkommen!

Sted: Sagene Frivilligsentral.  Sandakerveien 61, 0477 Oslo 

Etterpå kan du delta på fredagslunsj i Kafé nær kr. 70,- 

 

Motta e-post? Henvendelse:

Idiomia

Språkets uransakelige veier, den gang ordet var hos Vår Herre, kan fremover bli det som frigjør ved hjelp av idiomer og den nye begreps-forståelsen? Slik vi var skapt i et gudebildet og sov med det ubevisste språket, måtte vi gå en kannossavei, for så å gjenfinne tilgangen i det medfødte, og stige inn på en ny og bevisst måte? Det Babelske tårnet måtte rives fordi det ga oss ufortjent lykke ved kopieringer (apestreker) av datidens gitte inspirasjoner? Og nå mens «apekattene» svirrer i den nominelle verden, kan vi med renessanse, sette oss i en mer opplyst og bevisst tilstand, der nye og gamle faste uttrykk kan gjøre susen?

Idiomer som det er noen eksempler på nedenfor, viser at vi fortsatt kan ha makt i språket uten å fornærme for mange mennesker på veien. I rusen av dem, kan de fort overdrives, og derved miste den kraft som skaldene i Vikingetiden kunne bedrive, ved å rose for meget. Idiomene har evnen til å si noe helt presis uten at det virker pedantisk. Det altså både på godt og ondt.

Siden i fjor sommer (2022) gikk det opp for meg at idiomer var gunstige språklige uttrykk for å sette igang en begrepsdiskusjon/samtale.

Fra mai var prosjektet å gå igjennom alle begrepene i en nummerorden i samtaleform med interesserte. Dette blir fortsatt gjort ved å sette to og to begreper opp imot hverandre som er direkte motsetninger (ekte synonymer og ekte antonymer). Istedet for enkeltord, viste det seg utover sommeren at nettopp idiomer skaper mere liv og flyt i samtalen. 

Tidligere temaer:

Fredag 12. mai:

Tema: Ta opp tråden / Stikke under stol.

Fredag 5. mai

Teama: Ikke se skogen for bare trær / Treffe spikeren på hodet.

Fredag 28. april

«Ha øyne på hver finger» 

Kontra det å «ha ti tommeltotter»

Fredag 17. mars «Bare hvert jubelår» I motsetning til: «Lese mellom linjene»

Fredag 10. mars «Som ikke vokser på trær» kontra «Det er mere mellom himmel og jord»

Fredag 3.mars «Kaste inn håndkle» kontra «Tenke koffert».

Fredag 24. februar «Det er heitere i glohaugen» kontra «Bite i gresset»

Fredag 17. februar«Bite ifra seg»eller «Så langt man kan se»?

Fredag 10. februar «Med fynd og klem » kontra «Splitte mine bramseil »

Et aktuelt idiom:


Filosofisk forum og mandagskveld Tirsdagsturer og frivilligheten Folkeakademiet og onsdagsamtale Torsdag og begrepdiskusjoner Fredager og idiomer Filosofisk allmenning (kunngjøringsted og tidligere aktiviterer) Uken som var