statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Folkeakademiet Onsdagsamtale Historikk: Mandagskveldene


Hei alle sammen!

Nå er det sommerferie. 

Sist onsdag var vi få tilstede. Det var uansett hyggelig og god prat. Men nå blir det ikke flere invitasjoner fra Oslo Folkeakademi før til  23. august.

Det blir en lang sommerferie, jeg håper dere alle får det beste ut av den, og at vi får passe mye sol og regn. 

Takk for mange fine samtaler og  hyggelige stunder på Tøyen bibliotek denne våren.

Vi ses igjen😊

Hilsen 
Ellen 
Oslo Folkeakademi


Oslo Folkeakademi: Onsdagers samtale-møter på Tøyen

Bli med i Oslo Folkeakademis samtalegruppe på Tøyen bibliotek 
Vi møtes på onsdag  kl 12 – 14 (neste er 31. mai) og samtaler om dagsaktuelle spørsmål og hendelser. 
DeichmanTøyen/Oslo Folkeakademi  spanderer kaffe/te og kjeks. Det er  plass til ca 10 stk rundt langbordet, så bli med. Hvis det er første gangen, send meg en epost om at du kommer. Sist onsdag hadde vi en god samtale om valg og demokrati. Vi kan gå videre med temaet. Vi har mange partier å velge mellom i Oslo.Hvem er de og hva står de for? Eller et tema som dukker opp,  eller et dere har tenkt på som viktig. 
Hilsen Ellen 
95793086

Velkommen på vår konsert!

Myten om Narcissus Fredag 16. Juni Kl. 1930

Litteraturhuset

Tror mytens vandring i forskjellige former gjennom tidene helt sikkert vil være spennende for folk som liker å tenke litt. Kultursjov setter samtidens musikk og dans til handlingen. Lover dere en flott opplevelse for både hjerte og sinn. 
Medlemmer i folkeakademiet kan kjøpe billetter under Folkeakademi prisen (halv pris ) Kun kr 125,-.
Link til billett – også mulig å kjøpe i døra 20 minutter før det starter. 
❤-velkommen 
Med vennlig hilsen Anita Strømkvist

Se Anitas FB

Kultursjov FB


Folkeakademiet filosofisk forum hver mandag. se ellers: uke:

Møtested: Chinatown Majorstuen, Valkyriegt. 15, 0366 Oslo

Filosofisk forum feiret nylig sitt 20 års lag. Egentlig 21 år fra desember 2021.

Filosofisk forum startet med 6 -7 personer som kjente hverandre ifra Filosofisk selskap som holdt til på Sagveien, samt i Hønse-Lovisas hus i Sagene bydel. Først var det noen mandagsmøter i Frivillighetens lokaler nede på Grønland. Tilveksten kom via jungeltelegrafen, og vi var noen år på Asylet på Grønland, hvor vi kom enkelte ganger opp i over 40 deltagere.

Vi var ikke basert på noe økonomi, annet enn at hver betalte kr.20 hver for husleie, eller kjøp av kaffe. E-post melding ble sendt ut ifra begynnelsen, hvor vi ofte fikk inn temaet: i Hva skjer i aftennummeret av Aftenposten.

På et tidspunkt ble vi mere organisert ved å bli en del av Folkeakademiet, hvor vi var lokal-akademiet Gamle Oslo. Det ble også noen år hvor vi holdt til på Christiania Bar i gamle Østbanehallen.

Mange år holdt vi til på Youngstorget i Unity lokaler. Og vi flyttet og på oss i mindre perioder. Bl.a fra krisesenter for Menn nederst i Karl Johansgt. til Oslogruppen Antroposofisk Selskaps lokaler i Josefinegt.12 ved Bislett.

Vi havnet på Majorstuen, Biblioteket, på Mistral, og i Koronatid på Tøyen Botaniske

Først i 2022 byttet vi navn ifra Folkeakademiet gamle Oslo til Folkeakademiet filosofisk forum. At vi ble organisert i Folkeakademiet betød at vi fikk en ledelse som muliggjorde nettverksbygging i kulturlivet og i frivillighetsarbeidet. Vi fikk bl.a midler til å invitere eksterne foredragsholdere på våre møter.

I og med koronatiden er fokuset noe endret ved at samtale er kommet mere i fokus enn tidligere. Folkeakademiet er på lokal og distriksplan nå opptatt med å etablere mere lavterskeltilbud, der Samtaleformen kommer inn. Filosofisk forum fikk i 2021 en pris for dette, fra Voksenopplæringsforbudet. Under koronatiden at vi holdt stand ved mandagsmøter under nedstegningen ved å ha nettmøter. Vi fikk prisen fordi vi fant å bruke tekniske midler gjennom krisen.

Pengene vi fikk, ble brukt til jubeleumsfeiringen (20 årsmarkeringen) vi holdt nå i vinter

Utenom det å ha et styre, + sende ut ukentlig e-post, er selve ordstyrer-funksjonen det som utgjør kontinuiteten. Gjennom årene har det mest vært to stykker som har vekslet på dette. I øyeblikket er vi tre, hvor den ene bisitter, og er sekundant.

Folkeakademiet Filosofisk Forum har gjerne et tema som er bestemt uken i forveien. Innlegg til tema er ofte av den som har foreslått det (Uken før), og en innledning kan variere ifra å komme med noen stikkord, til å holde et innlegg på 20 minutter. Antall deltagere for tiden ligger på rundt 20.

Det er bare å «troppe opp»!


Medlemsfordeler

Folke akademiet spenner vidt, er landsomfattende (FAL), er delt opp i distrikter og har lokallag. Mange arrangementer er gratis å delta i. Medlemmene mottar Nøkkelen to ganger i året og får rabatterte billetter ved spesial-arrangementer. I Oslo-området er Viken distrikts-organisering som også kan ha arrangementer. Ellers vises det til de ulike lokallagene.

Et idiom tilslutt: