statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Kommende uke

se heller:

(omorganisering av side)

Filosofisk allmenning

Uken som var


Temaet bestemmes inneværende uke på mandag kveld

Uke 34

Folkeakademiet Filosofisk Forum 

Mandag 21. August 2023 kl. 18.30-20.30

Kritikk- demokratiets dilemma?

Innledning samtale/diskusjon

Møtested: Chinatown Majorstuen,

Valkyriegt. 15, 0366 Oslo

Denne restauranten ligger mellom Baker Hansen og Specsavers (tidl. Brilleland). Gå inn døren og opp i 2. etasje, sving deretter to ganger til venstre. Da kommer dere inn i siderommet, som ligger adskilt fra resten av restauranten. Alle må kjøpe noe å drikke, ellers ingen inngangspenger. Kjøp gjerne noe å spise også, før eller etter møtet. Etter den offisielle delen av møtet kan vi gjerne bli sittende.

Uke 33

Folkeakademiet Filosofisk Forum 

M

Ennå ikke montert

Ukenes bilder/idiomer og svar på oppgave


Folkeakademiet Filosofisk Forum 

Kunst og lagersalg

Se Malerier til Kosmonymia kortstokk

Se https://www.statendetermeg.no/uke-


Filosofisk allmenning og ukens arrangementer Talehjørnet Triokrati 

Kosmonymia  Kreative møteplasse  Kunst og lagersalg Kortstokk

Nettproblem? torgerjacobsen.no Merknad; Det kan være problemer med å komme inn på siden, fordi google har link til den gamle hjemmeside som ender med index. html. På adressefeltet kan index. html slettes, og da kommer du in

Facebook:

Filosofisk allmenningTorger JacobsenTorger maleri-reaktivering