statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Næringsliv

Hovedsider

Åndsliv, rettsliv og næringsliv

Næringslivet er ikke alt, men en tredjedel av allmuen. Næringslivet vedrører først og fremst kommunen og kommunismen (det såkalte brorskapet). Næringsliv har med grasrota å gjøre i den grad naturen og ideéne kan utvikles på hjemstedet. Nødløsning i krisetider er å dyrke opp gressplener, og å dra ut i skogen, eller å fiske, høste vekster i allmuen. Ideér er kjent for garasje-utvikling og de største verdensompennende tekniske apparater kan takke oppfinnelse og oppdagelsestedet; garasjen. Åndslivet er således også en tredjedel av allmuen. Til sist det som kommunen har ansvaret for, er ikke overstyringen, men tilretteleggingen; slik at ideene og det som er natur ikke kommer i konflikt, men kan utvikle seg skulder ved skulder. De som velges (politkerne) har ansvar for smidigheten i samfunnet; tilrettelegge for gode avtaler!