statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Forskjellen på jobb og det å arbeide

torgerjacobsen.no   Kosmonymia   Kunst og lagersalg

 Ånslivet: Talehjørnet Filosofisk allmenning 


Hva man ikke lenger tenker over er den store forskjellen på å jobbe og det å arbeide. Det visste man før, og da arbeiderpartiet fikk sitt navn, var det en pryd i forhold til bare å tjene. Tjene er lønnsarbeid, og ofte handler det om utnyttelse og bestikkelse av andre mennesker. Jobb kan ha en sammenheng med å gomle sukker, gob som er kandissukker og som gir en form for stivelse. Vi ser hvordan barn kan jobbe ved å tyle i seg slikkerier uten å bli klar over sin fordøyelses slavedrift. 

  Politikerne gjør en forbrytelse mot det folket de er valgt av, ved å si at folk skal i jobb. Dette sier de i annenhver setning med det å arbeide. Saken er nemlig snudd på hodet. Det er politikerne som skal jobbe for folket og ikke motsatt. Fra den geistlige termen er ministrering; tjenerskap som er det samme som  det sekulære; å være minister. Når man jobber er man bundet, og i politisk sammenheng betyr det å innfri løfter. I arbeidssammenheng er jobb knyttet opp til lønnsavtale og lønnsutbetaling.

Arbeid er noe større som psyken er i seg selv. I arbeid er du sjel. Du lar deg ikke diktere uten at du følger din egen logikk. Det motsatte av arbeide er å drømme. Hvor tanken kan spinne i villeste fantasi. Arbeidet holder deg ved det du faktiske gjør, slik at det virker (work). Arbeidsprosessen kan inneholde ulike stadier med både lyst og ulyst, men blir aldri så trettende at du er overarbeidet. Arbeid kan minne om at du har kjærlighet i handlingen. Du lever på luft og kjærlighet, siden arbeid er slik sett luftig! Så fort det blir hastverk blir det lastverk, og hele arbeidsprosessen må kanskje begynne helt på nytt? Arbeid gir en tilfredstillelse av du betyr noe i verden. Det finnes både kroppsarbeid og åndsarbeid, og begge har sjelen eller arbeidet i seg.

Kan hende arbeid oftere har sin lønn i himmelen, enn på jorden, mens jobbens lønn er jordisk. En ting er også sikkert: du kan bli arbeidsnarkoman. Men da kan du fort også bli slave, en som bare «jobber». 26.6.2023. TJ


torgerjacobsen.no   Kosmonymia  Kreative møteplasse  Kunst og lagersalidiomsamling m. bilde

Åndslivs-lenker:

Ukens idiom/bilde/arrangementer Filosofisk forum og mandagskveld Tirsdagsturer og frivilligheten Folkeakademiet og onsdagsamtale Torsdag og begrepdiskusjoner Talehjørnet Fredager og idiomer Filosofisk allmenning (kunngjøringsted og tidligere aktiviterer) Uken som var

FBFilosofisk allmenning – FBTJ