statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Har kravet til det å bli voksen, forandret seg?

Et innlegg til Filosofisk forum 15. mai 2023

Å bli konfirmert, bestå manndomsprøven, er klassiske uttrykk for kravet gutten har.  I forkant av voksendefinisjonen, har derimot jenta hatt en mer naturlig endring, hvor de har vokst fra guttene i høyde og i form. Spørsmålet om å bli voksen har vel indre sett fulgt hele livet for begge? Vi deler det opp i mannsroller og kvinneroller, mens idag kommer et tredje opp med et «hen»? 

Som krav er det vel riktig å si at det endres hele tiden.

«Ungdomstiden» er et mer flytende uttrykk, som «tenårene», og som måltes opp til den gamle myndighetsalderen på 21 år.  Idag varer ungdomstiden for mange opp til 30, da det å være voksen innebærer konkret yrkeserfaring. Noen blir aldri voksne.

60 og 70 tallet står i en særstilling i så måte. Vi fulgte The Beatles. 

Fra hysteriet 1963, 64, 65 og 66 ble det så stort at de ikke hørte sin egen spilling på scenen og måtte kun fortsette i studio. De fikk barter, skjegg og veldig langt hår. Før de var 30 kunne de bli tatt for å være eldre enn «sixty four». Det var skremmende. De ble voksne, oppløst, fikk familie og fikk nye 10 år i spørsmål ifra fansen om gjenforening ? 

70 tallet; generasjon ble skremmende og agerende, det ble punk, og terrorisert anarki. «Voksenheten» var motstridende!»

På kvinnesiden ble de amerikanske film skjønnhetene fra 50 tallet omgjort til kvinnefront utover 70 tallet. Den myke mann ble et rollebytte i likestilling. 

Endelig ved likestilling (equality), har vi noe som kan kvalifiseres som empirisk voksent. Dit er det ennå lang vei å gå og kravet er altså ikke nådd. I den grad vi kan se lykkelige ekteskap eller lykkelige par, har hver part skjønt noe av sin manglende voksenhet i forhold til hva den andre oppveier hos seg?  Det er «solen» i tvillingenes tegn. 

Med tvillinger ser vi en ytre likhet, men indre sett, er de som gutt og jente, kvinne og mann, eller kvinnelig og mannlig.  Trekker vi det over til eneboere, den enslige som det er blitt så mange av, får også dobbelt-kjønnslige aspekter overført på gud- og gudinne nivå. Tydelig kommer dette frem ved å trekke frem trikoloren; Rødt hvitt og blått; Frihet likhet og brorskap. Frihetsgudinnen er rød, det karslige brorskapet er blått. Likestillingen står i det hvite midt i mellom.  

Vi kan også tenke oss at det evig kvinnelige er visdommens gudinne, Sofia. Filosofi (Filosofia) er også kvinne-guddommelig. I lang filosofisk perioder var filosofene av menn ugifte. De var gjenforent med den større gnosis (erkjennelse) og ble voksen i det. 

Dette med å bli voksen er ikke bare bare. Antagelig er det idag vanskeligst indre sett for menn, som skal finne en rolle hvor fysisk styrke er erstattet med bulldozere, gravemaskiner og kunstig inteligens?

Solen er en empirisk kraft som flytter på seg, hvor makten var plassert ett sted der «mann var mann», Fader, Herre, Konge og Pave. Denne kulturen har vart så lenge «Man» har betydd «mann» og ikke «menneske». Tradisjonen tro er Gud en mann, og Solen er det så lenge kongekroner er utsmykket med «Han-løve-symbolet». Solen i Hannløvens tegn?

Det er likestilling som fremtiden påkaller. Gjenforening av rent fysiske politiske krav. Den som ikke har den fysisk likestilte part, søker derfor erstatning på det mentale plan, hvor oftest gudinnene er helt med ned til dets jordiske uttrykk i «Moder jord», «Gaia» heter hun, noe som kvinne-fikserte teologer vil si er Gud?

Også religion er derfor gjenforbindelse og prikk lik; likhet, eller likestilling. Man gjenhusholder altså noe som man ikke forstod hørte sammen. 

Karl Marx må altså ha tilhørt den gamle gutteklubben da han fremhevet kommunismen, (brorskapets prinsipp), og ville avskaffe likhet da han utbrøt at religion; som faktisk er likestilling, er opium for folket!

Uten å tenke over det, er gjerne de «radikale»; hyper-konservative i spørsmål om kjønns-balanse?

Hva som kreves for å bli voksen er neimen ikke lett å svare på.

TJ

Åndslivs-lenker: Ukens bilde/arrangementerTalehjørnetFilosofisk forum og mandagskveldTirsdagsturer og frivillighetenFolkeakademiet og onsdagsamtale Torsdag og begrepdiskusjonerFredager og idiomerFilosofisk allmenning (kunngjøringsted og tidligere aktiviterer)