statendetermeg.no  Filosofisk allmenning (uke) Meninger Styring torgerjacobsen.no 12worldview.com

Hvordan rimer pinsen sammen med de som sitter i samme båt uti Bunnefjorden med det gamle Nato-hovedkvarteret i åsen bak?

Talehjørnet

Pinseaften var det endel skuelystne utover Mosseveien. Det bød seg slik at jeg ble med og så det, etter at jeg et par dager før, fikk høre at noen vendte det ryggen. Det skaper rett og slett en «for» uhyggelig stemning.

Pinsehøytiden er en type gratishøytid, der vi fritt velger å dra på piknik, til hytta, gjøre større eller mindre utflukter. Den er fjern i det vi forstår med det å tale i tunger.  I første omgang kan vi si alt språk er tungetale (lingvistikk). Ordet var ifølge Johannes evangeliet først hos Gud. Nå er også «ordet» andre steder. Det er derfor det er så vanskelig å forstå hva et begrep er. Fordi det trenger minst tre forklaringer. Den dypeste pinse-forståelsen vil være under lag på lag; hvilken «visdom» eller «fred» vi vil ha ?

At pinsen angår noe allment, er opp i dagen, der 12 tilstedeværende representerer er en helhet!

Å sitte i samme båt er det reneste uttrykket for sekterisme eller «partiskhet». Vi har hørt om sekter som har tatt kollektivt selvmord, men her skal altså det «lille skipet» (sett på avstand) kunne sette i gang en atomkrig og utløse «Armageddon» over hele kloden? 

Norge er og har lenge vært et lydrike under USA. Siden Marshallhjelpen og en utenriksminister Halvard Lange løy oss inn i Nato, ble vi dratt inn i en allianse som mer og mere meler sin egen kake. Objektive kriterier finnes ikke, og vi som er et såkalt fredsfolk, kan dra dit hvor pepperen gror?

Pengene i USA forplikter; dollaren. Nå fikk de nettopp til en enighet der om hvordan de mener de skal la den fortsette å være verdensmynt. Dersom den ryker, risikere vi i vår «lydøkonomiske tilstand» at oljefondet farer ad Dundas. Vi og våre politikere på Stortinget er husmenn som jatter etter den amerikanske drøm med janteloven i lomma deres. Vi er også et lovløst samfunn. Hadde ikke Det Ville Vesten, skremt oss fra det, ville gjennomsnitts-husholderen trolig gått berserk?

Vi er bastet og bundet av USA, og nå har sekta tillatt seg  et skremsel å oppholde seg herover. Det står i kontrast til Terje Viken som ble lest av Brenner på nrk 17. mai i P2. Diktet var selveste gjennombruddet for Henrik Ibsen. Med Terje Viken ble; nemesis, eller hevnesamfunnet (blodhevnen) opphevet. Terje Viken er bildet på at vi tror det bor noe godt i alle mennesker til syvende og sist! 

Å sitte i samme båt er frivillig materialisme, der krympflasjonen har overtatt. Verdien er samler-mani lik smågutter som bygger og limer modellfly og båter i plast. Begeistringen for det farlige skråget der ute, gjør at den barnslige guttedrømmen ikke skal gå i oppløsning i forhold til å miste den gamle storkars rollefiguren, og å by pyntedokker opp på dekk. 

Å sitte i samme båt, kan forsvares i nødssituasjon. Men er det det vi har?? Når sektlederen er krighisser da det selvsamme lovet Gorbatsjov om ikke å trekke Natolinjen østover, er utrohet åpenbart ifra Vest. Dette må vi bare kunne si, og samtidig kunne kritisere at uretten også ligger hos Putin og Kirill i den gresk ortodokse kirken med deres angrep.

Hva sekter, partier mangler; er tvisyn. Uten tvisyn er den skrikende mangel på ærlighet, sikkerhet og skjønnhet utelukket. Både estetikk og etikk må inn for å kunne ro ut av den kinkige krigssituasjon der verden som ellers har nok av andre problemer å stri med?

La derfor «12 hetens forskjellige representanter» få tungetale, da pinsen jo er det motsatte av det å sitte i en «liten» båt? 

Pinse er i Norge pinseaften, 1. og 2. pinsedag. La oss beholde den. La oss ikke gjøre som i New York, holde alle butikker oppe 24 timer i døgnet. La oss unngå kjøpepresset og dollaren akkurat da!?


Lenke Kosmonymia

Åndslivs-lenker:

Ukens idiom/bilde/arrangementer Filosofisk forum og mandagskveld Tirsdagsturer og frivilligheten Folkeakademiet og onsdagsamtale Torsdag og begrepdiskusjoner Talehjørnet Fredager og idiomer Filosofisk allmenning (kunngjøringsted og tidligere aktiviterer)

FB: Filosofisk allmenningFB: TJ